Sellest ajast peale on NATO ennast pideva kohalolekuga piirkonnas tõestanud, kirjutab ajakiri Kaitse kodu! 1/2021.

Nüüd on regioonis NATO juhtstruktuuriga liitunud uus tegija. Lätis ja Taanis asuv Põhjadiviisi staap (ingl Headquarters Multinational Division North, MND N) saavutas selle aasta sügisest Põhja-Atlandi Nõukogu otsusega NATO väestruktuuri staatuse.

Nagu mainitud, on staap hajutatud Läti ja Taani vahel. Staapi kuuluvad enamasti ohvitserid ja allohvitserid Lätist, Eestist ja Taanist, mis on ühtlasi niinimetatud raamriigid.

Lisaks teenivad staabis Kanada ja Leedu ohvitserid ning 2021. aasta jaanuarist liituvad nendega ka Ühendkuningriigi staabiohvitserid. Staabi arengut plaanivad isikkooseisuga toetada ka teised NATO liikmesriigid.

„Meie aktiveerimine on suurepärane uudis ja oluline samm, saamaks täieliku operatsioonivõimega diviisi staabiks, millega loodame olla piirkondliku NATO kogukonna täielikult integreeritud liige,“ ütles Põhjadiviisi ülem kindralmajor Flemming Mathiasen.

Kui Põhjadiviisi staap saavutab esmase operatsioonivõime, integreeritakse see NATO juhtstruktuuri, kus asub täitma rolli Kirdekorpuse staabi ja Põhjadiviisi brigaadide vahel Eestis ja Lätis.

Staabi personal on kohaldatud vastavalt olukorrale ja nõuetele, et täita väljaõppe- ja muid kohustusi. Staabi tegevust toetab toetuspataljon, kes vastutab sidesüsteemide, julgeoleku ja teiste staapi toetavate ülesannete eest.

Staabi ülesanded hõlmavad treeningute, õppuste ja operatsioonide planeerimist, koordineerimist ja hõlbustamist – kõik selleks, et heidutada ja kaitsta NATO alliansi territooriumi.

„Meie staap hakkab täitma NATO-le olulist rolli Balti regioonis. Me peame olema valmis tegutsema nii rahuajal kui ka kriisisituatsioonis. Võimekus kohaneda erinevate nõuetega on meie peamiseks ambitsiooniks staabi edasisel arendamisel,“ selgitas kindralmajor Flemming Mathiasen.

Diviisi staap on rahvusvaheline staap. Kolmel raamriigil on ulatuslik koostöökogemus NATO missioonidelt Balkanil, Afganistanis ja teistes konfliktipiirkondades. Uue rahvusvahelise staabi integreerimine Läti ja Taani peastaabiga on üks võtmeülesandeid, jätkamaks edukalt NATO staabi arendamise viimast etappi.

Juba sellel sügisel võõrustas Põhjadiviis väljaõpet, mis hõlmas osakonnasisest treeningut, et suurendada personali pädevust. Hiljuti toimunud õppusel Knight Broadsword aga keskenduti hajutatud juhtimisele, protsesside koordineerimisele ja operatsioonidele.

2021. aastal on kavas täiendavad õppused ning piirkondlike partnerite ja liitlaste väljaõpe, mille käigus loodab Põhjadiviis suhelda enamiku NATO komponentidega Balti regioonis.

Järgmisel aastal on Põhjadiviis võimeline osaliselt üle võtma ka NATO juhtimisstruktuuri ülesanded Kirdekorpuse ja NATO üksuste vahel oma operatsioonipiirkonnas.

Praegu teenib Põhjadiviisis 15 Eesti staabiohvitseri ja -allohvitseri ning lisaks 6 toetuspataljonis. Üks staabi liikmetest on Eesti õhuväe ohvitser major Armin Mau, kes liitus staabiga 2019. aastal.

Major Armin Mau teenis varem Ämari lennubaasis lennugrupi ülema ametikohal. Praegu paikneb ta Taanis Karupis. Tema näeb staapi olulise sillana NATO ja Balti regiooni vahel ning on pärast saabumist nautinud uut kogemust staabis.

„Tulla taktikaliselt tasandilt diviisi staapi on olnud suurepärane kogemus. Mul on tekkinud parem arusaam, kuidas suures pildis asjad toimivad,“ selgitas major Mau ja lisas, et see on olnud ka heaks võimaluseks luua uusi rahvusvahelisi tutvusi.

„Kohtuda ja töötada koos teiste NATO ohvitseridega on olnud väga meeldiv. Me oleme eri rahvusest ja töötame erinevalt, aga me õpime üksteiselt. Samuti on põnev osaleda ühtse staabi ja tuleviku loomisel. Lisaks olen väga uhke, et saan osaleda projektis, mis märkimisväärselt tugevdab NATO kohalolu Baltimaades,“ ütles major Mau.

Põhjadiviis

  • Ülem: kindralmajor Flemming Mathiasen (DNK)
  • Asukoht: Põhjadiviisi staap paikneb Riia lähistel Adažis ja Taanis Slagelses
  • Personal: rahuaja koosseisu kuulub ligikaudu 250 ohvitseri, allohvitseri ja sõdurit