Mis puutub konkreetsemalt sõidueksameid, siis esimesel katsel läbis sõidueksami 58% kõigist eksamineeritavatest. 2020. aastal võeti kokku vastu 36 652 sõidueksamit, mille sooritas lõpuks 52% ehk 19 412 eksamineeritavat.

Ent koguni 3661 juhikandidaati tegi B-kategooria sõidueksamit koguni 4-9 korda ning 260 juhikandidaati tegi B-kategooria eksamit rohkem kui 10. korda. Sõidueksamil käis ka isik, kellele oli see 29. katse. Teooriaeksamil käis aga inimene, kellele oli see 33. katse.

Sõidueksamitel eksiti 5203 korda liiklusohutuse reeglite vastu, mis tähendab, et nendes situatsioonides oleks võinud juhtuda liiklusõnnetus, kui eksamineerija ei oleks sekkunud. 4428 korda eirati punast või kollast foorituld, 3979 korda oli probleemiks sõidukiga teel paiknemine, 3669 korda ületati sõidukiirust või sõideti liiga aeglaselt ja takistati teisi liiklejaid ning 1595 korda ei antud teisele liiklejale teed ehk eesõigusega liigelnud sõidukit ei lastud läbi.

„Lisaks ei suudetud sõidukit reeglite kohaselt parkida 1115 korral ja harjutamise sooritamisega kümne minuti jooksul ei tulnud toime 533 isikut. Samas keskmiselt kulub eksamineeritaval kõigi kohustuslike harjutustele sooritamiseks 4-6 minutit," ütles transpordiameti eksamiosakonna juhataja Tarmo Vanamõisa.

A-kategooria ehk kaherattaliste sõidueksameid võeti möödunud aastal vastu 3001 korral, mille sooritas 78% eksamineeritavatest. C- ja CE-kategooria ehk veoki sõidueksameid võeti vastu 5101 korral, mille sooritas 67% eksamineeritavatest. T-kategooria ehk traktori sõidueksameid võeti vastu 677 korral, mille sooritas 70% eksamineeritavatest. D-kategooria ehk bussi sõidueksameid võeti vastu 769 korral, mille sooritas 60% eksamineeritavatest. Trammi sõidueksameid võeti vastu 27 korral, mille sooritas 85% eksamineeritavatest.

Sõidueksamile ei ilmunud möödunud aastal 745 isikut, mis tähendas, et need sõidueksami ajad jäid kasutamata. Ilmumata jätmised kokku arvestatuna tähendab, et üks eksamineerija oli 124 tööpäeva ilma tööta.

„Eksamile mitteilmumine ei ole probleem, kui sellest Transpordiametit eelnevalt teavitatakse. Lugupidamatu on eksamineerija ja teiste ootejärjekorras olevate suhtes see, kui lihtsalt kohale ei ilmuta ja seeläbi aeg kaotsi läheb. Mitteilmumisest teatades oleks keegi teine saanud sõidueksamit teha," kirjeldas Tarmo Vanamõisa.