Viimaseid päevi ametis olev IT-minister s- ja infotehnoloogiaminister Raul Siem väitis ministeeriumi teatel, et seni pole e-valimiste süsteemile tehtud ei terviklikku auditit ega ka süstemaatilist turvalisuse hindamist.

„Tänases, küberohtudest kubisevas maailmas on see lubamatu, mistõttu selleta edasiliikumine on reaalne ja sisuline julgeolekuoht riigi toimivusele tervikuna," sõnas Siem.

Tellitava töö käigus tuleb anda hinnang kehtivatele valimiste infosüsteeme käsitlevatele seadusandlikele aktidele, valimiste protseduuridele ning tehnilisele keskkonnale. Hindamisel tuleb võtta aluseks olemasoleva dokumentatsiooni asjakohasus ja piisavus ning reaalselt rakendatud infoturbe meetmed.

Hanke võitjal tuleb hinnata kõigi valimistega seotud protsesside turvalisust terviklikult ning analüüsida nii e-hääletuse süsteemi (EHS) kui valimiste infosüsteemi (VIS3) lähtekoodi. Koodianalüüsi eesmärk on tuvastada võimalike nõrkuste koht ja tüüp ja pakkuda välja ka parandusettepanekud. Samuti tuleb läbi viia infosüsteemide ja protsesside turvatestimised (sissemurdmistest RED-teaming).

Tööd peavad läbi viima küberturvalisuse valdkonnas rahvusvaheliselt tunnustatud audiitorid koostöös pädevate spetsialistidega. Siemi sõnul on oluline, et audit ja turvatestimised valmiksid piisava ajavaruga enne järgmisi valimisi, et võimalikud parandused jõuaks ka ellu viia.

Projekti lõpparuande esitamise tähtajaks on 1. oktoober 2021.

RTK ja MKM-i vahel sõlmitud kokkuleppe kohaselt korraldab riigihanke RTK ning hanke tulemusena sõlmitava hankelepingu sõlmib MKM.

EKRE eksjuht Mart Helme väitis hiljuti raadiosaates „Räägime asjast", et valijate registris olevat kümneid tuhandeid inimesi, kes „ei ole mitte kunagi valimas käinud ja kelle hääled on vabad ja kelle hääled on võimalik kantida e-valimistel e-häälteks".

„Ja kanditakse ja tulevadki, ja siis tulebki, kuidas Reformierakond võitis valimised ülekaalukalt," sõnas eksminister ja lisas, et tema andmetel on valimissüsteemis valimiste ajal toimunud „külmumisi", mille käigus on tehtud võltsinguid.

Riigi valimisteenistuse juht Arne Koitmäe on neid seisukohavõtte kommenteerides öelnud Fortele, et Eestis peetakse valijate arvestust rahvastikuregistri andmete alusel ja valijate nimekiri koostatakse igaks valimiseks iga kord eraldi. Ta lükkas ümber ka kõik teised EKRE väited.

Raul Siem on aga välja käinud idee, et e-valimistel peaksid inimesed end lisaks ID-kaardile või mobiiID'le tuvastama ka veebikaamera abil.