Eesti kohanimeregistrisse kantakse kõik Eesti kohanimed. Tänavuse aasta alguse seisuga leidub seal 220 800 nimeobjekti (mäed, jõed, külad, teed, maaüksused, rändrahnud jm) 216 500 kohanimega.

Mullu lisandus registrisse ligi 6000 nimeobjekti, millel on kokku ligi 3800 kohanime. Enim registreeriti bussipeatuste nimesid (ligikaudu 2200) ja maaüksusi (ligi 1000). Lisandus ka 184 liikluspinna (tänav, tee, põik jne) ja 119 mäe nime, sekka mõni kari, avamaastik, soo, laht, neem, kraav ja sadam.

Peatused on tavaliselt paarisobjektid kahel pool teed, millel on sama nimi, aga rohkesti on ka nt kive, puid ja allikaid, millel on mitu nime.

Kohanimede kogumine registrisse tagab nii kohtade leidmise kui ka aitab kaasa Eesti keele ja kultuuri säilimisele.

Kohanimeandmete alusel lisatakse näiteks Maa-ameti kaartidele nimede kirjed, samuti määratakse hoonetele aadressid. Alates mullu 1. detsembrist on Maa-amet kohanimeregistri vastutav töötleja.

Kõik Flashi kasutajaliidest kasutavad avalikud kaardirakendused on nüüd üle viidud X-GIS 2 omale, sest Adobe lõpetas Flashi toe.

Ka kohanimeregister kasutab nüüd vabavaralistel komponentidel põhineval X-GIS 2 kasutajaliidesel, mis töötab kõigi veebilehitsejatega nii arvutis kui nutiseadmes.