Mõned USA osariigid olid kaalunud Ühendkuningriigi eeskujul nii Pfizer/BioNTech-i kui ka Moderna vaktsiinide teise annuse edasilükkamist, et tagada suuremale hulgale inimestele vähemalt ühe annuse kaitse.

Selliste kaalumiste taga on aga asjaolu, et vaktsiinide kasutusloa taotluse osasid andmeid on tõlgendatud vääralt, vahendab Tartu ülikool USA toidu- ja ravimiameti avaldust.

Kolmanda faasi uuringutes said 98% Pfizer-BioNTech uuringus osalejatest ja 92% Moderna uuringus osalejatest kaks vaktsiiniannust vastavalt kas kolme- või neljanädalase (21 päeva ja 28 päeva) intervalliga.

Neid osalejaid, kes ei saanud kahte vaktsiiniannust, jälgiti vaid lühikese aja jooksul, nii et pärast ühekordset vaktsiiniannust ei saa järeldada midagi kindlat kaitse sügavuse või kestuse kohta.

Amet hoiatab, et praegu manustatavate COVID-19 vaktsiinide autoriseeritud annustamisskeemide muutmine seab märkimisväärselt ohtu rahvatervise ja õõnestab „ajaloolisi vaktsineerimispüüdlusi elanikkonna kaitsmiseks" koroonaviiruse pandeemia eest.

Eestis on tänaseks koroonavaktsiini esimese doosi kätte saanud 5009 inimest ehk 0,38 protsenti elanikkonnast.