Leedus kontrollib oma auto esitulede seisukorda 37% juhtidest, Lätis 24%.

Gjensidige tellitud ja Nielseni läbiviidud uuringus küsitleti 1600 inimest Eestis, Lätis ja Leedus vanuses 16–64. Andmetekogumine toimus tänavu veebruaris.

Sõidukite esitulede tähtsus suureneb sügis- ja talvekuudel pimeda aja pikenemise ja halvenenud sõidutingimuste tõttu.

"Käes on pime aeg ja liiklejad peavad õnnetuste vältimiseks pöörama suuremat tähelepanu tee ja liikluse nähtavusele ning teeoludele.

Kui esituled on reguleeritud valesti või on reguleerimata, kannatab juhi enda nähtavus ning see mõjutab nii tema ees kui ka vastassuunas liiklevaid juhte, mistõttu paneb ta ohtu nii enda kui ka teiste liiklejate turvalisuse,“ lausus kindlustusettevõtte Gjensidige kahjukäsitlusosakonna juht Maarika Mürk.

Valesti reguleeritud, paigaldatud või valede pirnidega esituled võivad valgustada sõiduteed liiga intensiivselt või liiga vähe. Esitulede reguleerimine on vajalik ühtlase valgusvihu tagamiseks nii lähitulede kui ka kaugtulede korral. Iga kord, kui autojuht autoremonditöökoda külastab, võiks ta lasta kontrollida ka esitulesid.

Üks sõidutuli pole piisav. Maanteel sõitmist tasub suisa vältida, kui üks esituli ei põle.

Esitule pirn tuleb koheselt asendada, vastasel juhul on tee pimedas ainult osaliselt nähtav ning eksitab ka teisi liiklejaid, kellel võib olla raskusi ühe tulega sõiduki gabariitide mõistmisega (eriti, kui on kustunud vastutuleva sõiduki poolne esituli).

Samas ei tohi valida esimest ettejuhtuvat pirni. Sõidukitootjatel on sõiduki esituledeks kindla valgustugevusega pirnid, mistõttu ei tohi valida eredamaid pirne. Need võivad teisi juhte pimestada, rikkuda sõiduki elektrisüsteemi ja suurendada liiklusõnnetuste ohtu.

Halva või puuduliku valgusvihu tõttu võib juhi nähtavus muutuda ebapiisavaks. Seetõttu on tunduvalt suurem oht liiga hilja märgata maanteel olevaid takistusi (jalakäija, metsloom, pargitud sõiduk jm) ning kokkupõrke vältimine ei pruugi olla võimalik.

Mürk lisab, et autojuhid, kes on oma sõidukile paigaldanud lisatuled või ka prožektorid, on teiste juhtide suhtes äärmiselt vastutustundetud.

Valgustugevus on sellisel juhul topelt suurem ja pimestamisoht kaks korda tõenäolisem. Sellised lisatuled peavad olema paigaldatud sertifitseeritud paigaldusettevõttes. Kõik lisakaugtuled peavad kustuma, kui sõiduki esituled lülitatakse kaugtuledelt lähituledele.

Mürk juhib tähelepanu ka kaugtulede eluohtlikule väärkasutamisele. "Tihtipeale vahetab juht oma kaugtuled lähitulede vastu alles siis, kui seda teeb vastassuunas sõitja.

Kahetsusväärselt ei vahetata tihti kaugtulesid lähituledele ümber ka siis, kui kahe sõidusuuna vahel on roheline ala koos piirdega, kuid ka sel juhul võib vastu sõitva sõiduki kaugtuli pimestada ja tuled peab kindlasti ümber lülitama lähituledele.

Kaugtulede vale kasutamine on äärmiselt ohtlik, kuna tugev valgusvihk pimestab vastuliiklevat juhti, mistõttu ta ei pruugi näha piisavalt vara teel olevat takistust, ja tee suunamuutuse korral on oht teelt välja sõita.”

Pimestamise korral saab selle mõju vähendada, suunates oma pilgu paremale teepoolele ja järgides näiteks teeäärt tähistavat kindlat joont.

Tagumise sõiduki poolt pimestava valguse korral võib korraks sisse lülitada ohutuled, et tagumisele juhile põlevatest kaugtuledest märku anda.

Kui taga liikuv sõiduk siiski pimestavaid tulesid ümber ei vaheta, võib vajadusel oma sõiduki tahavaatepeeglite kallet muuta nii, et nende kaudu pimestav valgus silmadeni ei jõuaks. Sel juhul tuleb vaid meeles pidada, et tuled hiljem õigesse asendisse tagasi reguleerida.