Euroopa Liidu küberekspertide võrgustikku juhitakse Eestist Tallinnast. Forte tegi tutvust selle juhiks valitud Siim Alataluga.

Riigi Infosüsteemi Amet (RIA) ja Euroopa Komisjon allkirjastasid mullu lepingu Euroopa Liidu küberekspertiisivõrgustiku EU CyberNet loomiseks, mis koondaks ja koordineeriks Euroopa küberturvalisuse-eksperte ja tugevdaks nende abil küberturvalisust ka kolmandates riikides.

Lähemate aastate jooksul on eesmärk võrgustikku kaasata vähemalt 500 eksperti ja 150 kompetentset asutust üle kogu Euroopa.

Kübervõrgustik sündis hanke põhjal, mille võitjaks osutuski RIA pakkumine koostöös Saksamaa välisministeeriumi ja Luksemburgi küberturbekeskusega.