AKI tuvastas novembri lõpus, et e-apteegist teisele isikule retseptiravimit ostes kuvatakse suvalise isiku isikukoodi sisestamisel kõik sellele inimesele väljakirjutatud ravimid. Ehk teisisõnu, teades ükskõik kelle isikukoodi - olgu see siis teie naaber, õpetaja või kasvõi minister, on võimalik saada ülevaade sellele isikule väljakirjutatud ravimitest.

Seetõttu keelas AKI 1. detsembrist Apotheka e-apteegil, Südameapteegi e-apteegil ja Azeta.ee e-apteegil lähedastele retseptiravimite väljastamise.

Pärast seda on osapooled mitmel korral koos käinud, ent AKI peadirektor Pille Lehis tõdes, et välja on käidud erinevaid lahenduskäike, kuid kahjuks ei ole jõutud ikkagi konsensuseni, kuidas edasi minna.

AKI seisukoht on Lehise sõnul, et kõige haavatavama elanike grupi ravimite kättesaadavuse tagamiseks tuleb esmajärjekorras ja kiiresti ära teha retseptikeskuse ja rahvastikuregistri liidestus, mis võimaldaks seadusjärgsetel esindajatel ja eestkostjatel valida e-apteegis vastavat rolli nagu täna see toimib digiloos.

„Sellise liidestuse saab ära teha riik. Kahjuks ei ole tänaseks selge, kas ja millal seda kavatsetakse teha," ütles Lehis Fortele.

Korrektse, toimiva ja kõigi poolt kasutatava volituste süsteemi loomine võib aga aega võtta, mistõttu AKI on valmis arutama ajutiste lahenduste üle.

Sotsiaalministeeriumi tervisevaldkonna nõunik Katri Eespere tõdes, et ka tänases süsteemis on võimalik tagada ravimite kättesaadavus kolmandatele isikutele e-apeekidest. Kui retseptid oleksid määratud vaikimisi privaatseks, saab arst inimese tahte korral välja kirjutada volitatud digiretsepti. Küll aga peaks inimene selleks tegema enne digiloos oma valiku, kelle ta määrab volitatud isikuks. Nimelt võimaldab ka tänane süsteem inimesel digiloos ise määrata, kas talle arsti poolt väljakirjutatavad retseptid on avalikud, volitatud või privaatsed.

Juba kujunenud olukorras kiirete lahenduste leidmiseks sotsiaalministeeriumi hinnangul seadusemuudatusi vaja ei ole, kuna seaduslikud võimalused lahendusteks on olemas.