Valitsuse koroonapandeemiast tingitud lisaeelarves oli ette nähtu 9 miljonit eurot selleks, et inimesed saaksid küsida endale 300-eruost toetust, et liituda mõne internetiteenuse pakkujaga - olgu siis vähemalt 30 Mbit/s ühenduse rajamiseks või seadmete ostmiseks.

Tehnilise järelevalve ameti läbi viidud meede tehti kogu nii leebeks, et püsiühenduseks hakati lugema ka mobiilset internetti (mis seda ei ole) ning liitumiseks vajalike eriseadmete hankimiseks sai raha küsida ka mobiilioperaatorite võrkudega liitumiseks. Kokku leidus üle Eesti 13 ettevõtet, kes uusi kliente maapiirkondades olid valmis vastu võtma.

Kui avaldsute vastuvõtmine 30. novembril läbi sai, siis selgus paraku et lõppkasutaja meetmest taotlesid toetust vaid 5000 inimest ehk kokku ca 1,5 miljoni euro ulatuses.

Lõpptarbija meetme maht oli aga 9 miljonit, seega üle jäi 7,5 miljonit eurot.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium peab nüüd aru, mida alles jäänud rahaga peale hakata.

„Lõppkasutaja meetmest ülejääva raha osas on praegu valikuvariandid arutlusel, kuidas seda kasutusele võtta ja loodame varsti otsusteni jõuda," ütles Fortele MKMi pressiesindaja.

Kaalumisel on ettepanek kasutada seda raha nn taristu meetmes, kus esialgne plaan oli toetada kuue miljoni euroga sideettevõtteid valguskaabli vedamiseks maapiirkondade klientideni.