Üldiselt proovivad koolid teha nii, et kõik õpilased saaksid võtta interneti teel juhendatud õppest maksimumi ja seega peab veebitund võimalikult palju sarnanema tavatunniga.

Ühe gümnaasiumi näitel võiksid ühe võrgus üle kantava tunni reeglid olla sellised:

  • Tunnis osalemine on õpilasele kohustuslik
  • Tunnis osaleb õpilane sisselülitatud kaameraga
  • Tundi siseneb õpilane alati oma koolikonto kaudu
  • Tunnis ollakse kohal õigel ajal, ei tegeleta õppetööväliste tegevustega (mängimine, söömine jne) ja vajalikud õppevahendid on valmis pandud
  • Tunnis lülitab õpilane mikrofoni sisse ainult siis, kui õpetaja on selleks loa andnud
  • Tunni vestlusalas (chat'is) kirjutab õpilane ainult õppetööga seotust
  • Õpilane ei jaga live-tunni linki kõrvaliste isikutega
  • Tunni lõppedes lahkub õpilane vestlusruumist
  • Tunni salvestamine on keelatud
  • Õpilane siseneb virtuaalklassiruumi, mille linki on õpetaja temaga enne jaganud

Haridus- ja teadusministeerium ei ole kehtestanud veebitundidele üldiseid reegleid ega ette kirjutanud, milliseid programme oleks selleks hea kasutada.