Laevad tootis Eesti ettevõte Baltic Workboats AS (BWB) mis tagab lisaks aluste tootmisele juurde ka nende täishoolduse, kahe kaatri hinnaks on 3,9 miljonit eurot. Taasiseseisvunud Eesti Mereväe jaoks on tegemist esimeste laevadega, mis on ehitatud Eestis ning ehitatud spetsiaalset neile.

Välisriikide sõjalaevade visiitide korral Eestisse on meil NATO liikmesriigina kohustus tagada väekaitse saabuvatele alustele merel ja sadamates. Selleks sobivad väiksemad veesõidukid, millel on turvaline ühilduv side, väikesekaliibriline pardarelvastus ning mis oleksid mehitatud vajaliku väljaõppe saanud isikkoosseisuga.

„Ma olen kindel, et saarlaste kaatrid on ühed parimad omas klassis kogu maailmas ja on äärmiselt oluline, et mereväe üks kriitiline võimelünk saab nüüd täidetud. Samuti on tähtis, et kaatrite hange toetab Eesti ettevõtlust majanduslikult väga kriitilisel ajal," ütles kaitseminister Jüri Luik.

Tema sõnul on kaatrid soetatud optimaalse hinna eest, nad on merekindlad, kaasaegse varustuse ja relvastusega ning vajadusel kasutatavad ka tsiviilkriiside korral.

„Lisaks väekaitseülesannetele on oluline ära märkida, et aluste madal süvis ja hea manööverdusvõime annab viimaks ometi Mereväele võimaluse saada tuttavaks Eesti rannikumerega ja väikesadamatega, siiani on see olnud piiratud kuna olemasolevad alused ei mahu enamikesse väikesadamatesse," täiendas Mereväe ülem Kommodoor Jüri Saska.

Tegemist on Kaitseministeeriumi arengukava raames tehtud erandhankega, mis on toodud ettepoole. Ka teistes Euroopa riikides kasutatakse sarnaseid hankeid, et suunata raha tagasi oma riigi majandusse.

„Algselt oli väekaitse tagamiseks merel ja sadamates ettenähtud mitu korda väiksemad rib-tüüpi kinnise sillaga paadid. Kuna sellel aastal õnnestus mereväe kategoorias rakendada säästlikumaid lahendusi, tekkisid märgatavad säästud, mille saime suunata väekaitsekaatrite võime arendamisse ja hankida püstitatud ülesande jaoks tunduvalt parema konfiguratsiooniga ja merekindlamad alused," ütles Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse õhu- ja mereväe kategooriajuht Asko Kivinuk.

Väekaitsekaatrid on täiendavalt kasutatavad piiratud võimekusega tuvastusvahendina merepildi loomes, taktikalise sihtüksuse ülema esmase juhtimisvahendina merel, väekaitseks õppuste korral merel, laskeharjutuste turvamisel, kadettide navigatsioonipraktika platvormidena ja vajadusel ametiabi andmiseks teistele riigiasutustele.

Eesti ettevõte Baltic Workboats AS (BWB) on spetsialiseerunud töö- ja patrullkaatrite ehitamisele, tegutsenud turul üle 20 aasta, tootnud patrull-laevu Rootsi, Belgia, Ühendkuningriigi, Taani, Horvaatia, Saksamaa, Poola, Leedu ja Austria turule. Väekaitsekaatrid baseeruvad samale mudelile, mille on tellinud ka Omaani politsei (14 tk), kes kasutab neid sadamakaitse otstarbel.

Eesti turule on BWB ehitatud üle 10 patrullkaatri nii Politsei- ja Piirivalveametile kui ka töökaatreid Eesti Lootsile. Hetkel on BWB ehitanud kokku üle 200 töö- ja patrullkaatri ning praami.

Antud kaatri puhul on oluline ka BWB kaatrite teadus- ja arendustegevuse käigus väljatöötanud täiesti uue „Wave-Piercing" vööri lahendus, mis on patenteerinud ja kaitstud intellektuaalomandi õigustega Euroopa patendi alusel - EE-EP2826702B1.

Patent annab kaatrile laineid lõikava vööri, mis on mõeldud vastu pidama ka äärmuslikes ilmaoludes ja kõrge lainetusega (2-3m) opereerides. Vööri lahendus suurendab märkimisväärselt laeva vertikaalset stabiilsust, nähtavust ja lõppkiirust, võrreldes mistahes teise tootja kere konstruktsiooniga.