„Selliseid arendustegevusi pole alustatud ning enne põhjalikke analüüse pole mõistlik ka seda teha," ütles RIA peadirektori asetäitja Margus Arm vastuseks Forte küsimusele, kas RIA või valimisteenistus on andnud sisse arendustööd, et e-valimistel või pangas raha üle kandes oleks võimalik või tuleks lisaks PIN-koodidele tuvastada end ka sõrmejälje, silmaiirise või näutuvastuse abil.

Margus Arm märkis, et hetkel käib uue mobiil-ID hange ning pakkumistes selgub, kas uus lahendus kasutab biomeetriat või mitte.

„Uus lahendus - biomeetria kasutamine - saab olema pigem eID vahendi põhine lähenemine, mitte e-teenuse. Nii nagu saab mobiil-ID-d kasutada pea kõikides e-teenusest, nii peaks olema ka uue lahendusega," ütles ta ja märkis, et otsuse uue eID vahendi kasutusele võtmiseks teeb e-teenuse pakkuja.

Uue mobiil-ID hanget viib läbi politsei- ja piirivalveamet (PPA).

PPA nõunik-ekspert Karoline Paide ütles, et hange on hetkel lahenduse ootel ja see tähendab seda, et hankija tegi taotlejatele ettepaneku alustada dialoogi. „Dialoogi pidamise aluseks on taotleja poolt ette valmistatud tehniline lahendus, mis tuleb hankijale esitada dialoogi alustamise ettepanekus toodud tähtajaks," lisas ta.

IT-minister Raul Siem on viimastel nädalatel väljendanud mõtet, et e-valimistel võiksid inimesed end lisaks ID-kaardile või mobiil-ID'le tuvastada ka näo abil kaamerasse vaadates.

„Kui päris aus olla, siis polnud see minu mõte. Mõte on ammu laual olnud, näiteks eelmise aasta e-valimiste turbe töörühmas, ja seal olid kaasatud nii riigi valimisteenistus kui ka RIA, kes on e-valimistele teinud rakendusplokke. Need on minu arvates täitsa head mõtted ja isegi nii head, et võiks nüüd teoks teha. Siiamaani pole seda tehtud, sest selleks pole olnud rahalisi vahendeid. Nüüd oleme need vahendid leidnud," ütles Siem hiljuti Eesti Päevalehele.

Ta möönis, et kui tuleb hääletamise protseduuril mingi liigutus juurde, võib seda käsitleda, et asi on keerulisemaks läinud.

„Kuid kui räägime sisust, turvalisusest ja läbipaistvusest ning spekulatsioonidest ID-kaardi kuritarvitamise kohta, mis on õhku paisatud varasematel valimistel, siis see väike ebamugavus kaalub selle kõik üles," arvas minister.