Suurim osakaal inimesi, kellel isiklikku autot Eestis ei ole, on ootuspäraselt kuni 19-aastased noored, aga ka kolmandik üle 55-aastaseid ei oma autot. Lisaks tuli uuringust välja ka see, et naised omavad autot harvemini kui mehed: autot ei oma 27% naistest ning 23% meestest.

„Neljandik Eesti ühiskonnast saab ilma autota hakkama, aga enamikul on siiski oma igapäevaelu ilma autota raske ette kujutada," kommenteeris uuringutulemusi Gjensidige kahjukäsitluse osakonna juht Maarika Mürk.

Kuigi autode hulk Eestis iga aastaga tõuseb, valivad paljud inimesed auto kõrval ka alternatiive: jalgratta, elektritõukeratta, renditava sõiduki või ühistransporditeenuse.

Gjensidige tellitud ja Nielseni läbiviidud uuringus küsitleti igast Balti riigist 1600 inimest vanuses 16-64. Andmeid koguti 2020. aasta veebruaris.