Suu- ja näo-lõualuukirurgia esimese aasta arst-resident Olar Tammik analüüsis möödunud aastal Tartu Ülikooli hambaarstiteaduse instituudi üliõpilasena Tartu Ülikooli Kliinikumi näo- ja lõualuukirurgia 475 patsiendi haiguslugusid aastatest 2014-2018. Tema eesmärk oli muu hulgas saada ülevaade eri näopiirkondade traumade tekkepõhjustest, patsientide soost, vanusest ning trauma tekke ja alkoholi tarbimise seosest.

Kõigist traumapatsientidest olid 86,3% mehed ja 13,7% naised. Uuritavate keskmine vanus oli 38,6 aastat, sh kõige noorem patsient oli üheaastane ja kõige vanem 90-aastane. Enim haigusjuhte oli 25-aastaste patsientidega (5,2%).

Meestel esines kõige rohkem sarnaluu murde (14,6%) ja alalõua kompleksmurde (14,9%). Naistel oli enim ülalõua kompleksmurde (15,4%) ja sarnaluu murde (12,3%).

„Meespatsientide andmetest tuli selgelt välja, et peamine näopiirkonna trauma põhjus on vägivald. Selle kõrval esines ka kukkumisi, liiklus- ja sporditraumasid, tööõnnetusi ja loomarünnakuid. Naised olid haiglasse sattunud peamiselt kukkumise tagajärjel, selle järgnesid vägivald ja liiklustraumad. Kõige vähem oli naiste seas sporditraumasid," kirjeldas Tammik.

Kevadeti suureneb jalgrattaõnnetuste tagajärjel haiglasse sattunud patsientide osakaal. Loomadest olid rünnanud kõige sagedamini koerad, ent murde olid põhjustanud ka hobused ja ühel juhul isegi lammas.

Alkoholi mõju

Suur osa patsientidest satub näo- ja lõualuukirurgi vastuvõtule alkoholijoobe tagajärjel. Uuringuperioodi analüüs näitas, et 45,3% kõigist patsientidest oli õnnetuse juhtumise ajal kas oma sõnul või vereanalüüside põhjal tarvitanud alkoholi. Olar Tammik oletas, et tegelikult võib alkoholi tarvitanute hulk olla isegi suurem, sest osa patsiente oli ravile pöördunud vähemalt päev hiljem. Naistest oli õnnetuse hetkel tarbinud alkoholi 12,3% ja meestest 50,5%.