Ettevõtte laienemine on kannustatud asjaolust, et hiljuti võideti kaks Euroopa Liidu toetatud projekti. Seetõttu on ettevõte lähiajal palkamas ligi 30, peamiselt tarkvaraarendusega tegelema hakkavat uut inimest. Tuleval aastal plaanitakse värvata 50 uut töötajat.

Tänavu suvel kuulutas Euroopa Komisjon välja Euroopa kaitsetööstuse arendamise programmi (European Defence Industrial Development Programme, EDIDP) raames rahastatavad projektid. Nende seas oli ka Milrem Robotics'i juhitud konsortsiumi esitatud projekt iMUGS (Integrated Modular Unmanned Ground System).

iMUGSi raames arendatakse välja mehitamata maismaasõiduki ja selle juhtimissüsteemi lahendus. Selle arenduse keskmeks on mehitamata sõidukina valitud Milrem Robotics'i THeMIS.

Lisaks sõlmis Milrem Robotics hiljuti koostööleppe Tartu Ülikooliga viimaks läbi projekt, mille käigus arendatakse metsade uuendamise efektiivsuse tõstmiseks vajalikke autonoomia funktsioone.

Koostöös ülikooliga viiakse läbi rakendusuuring ning arendatakse tarkvara, mis võimaldab mehitamata sõidukitel tegutseda metsakeskkonnas võimalikult iseseisvalt, tuvastades seal leiduvaid objekte ning kogudes ja analüüsides metsauuenduse tarbeks vajaminevat infot.

Lisaks ELi projektidele plaanib Milrem Robotics rajada kompetentsikeskuseid Euroopa sõlmpunktidesse. Juba kaks aastat on Milrem Robotics'i tütarettevõte tegutsenud Rootsis, kaasates kogenud inseneride kompetentsi ettevõtte tegevusse. Lisaks hiljuti avatud Soome kontorile luuakse arendus- ja müügiüksus ka Hollandisse, kus asub ettevõtte võtmeklient - Hollandi armee.

Ettevõtte esimest toodet THeMIS on müüdud üheksasse riiki, millest seitse on NATO liikmesriigid, sh Holland, Norra, Suurbritannia ja Ameerika Ühendriigid.

„Kuigi meil on praegu juba väga tugev meeskond, peame siiski kasvama ning uusi talente kaasama," sõnas Milrem Robotics'i tehnoloogiadirektor Siim Nõmme. „Väljakutse, mida pakume, pole vähemat kui uue, maailma tipptasemel tehnoloogia loomine ja selle rakendamine Euroopas," lisas ta.