AKI väliskoostöö nõunik Maarja Kirss selgitas Fortele, et inspektsioon algatas järelevalve, kuna oli tuvastanud, et e-apteegist teisele isikule retseptiravimit ostes kuvatakse teise isiku isikukoodi sisestamisel kõik sellele isikule väljakirjutatud ravimid.

„Ehk teisisõnu, teades ükskõik kelle isikukoodi - olgu see siis teie naaber, õpetaja või kasvõi minister, on võimalik saada ülevaade sellele isikule väljakirjutatud ravimitest," sõnas Maarja Kirss.

Ta rõhutas, et täna on õiguslik alus retseptiandmeid näha üksnes arstil ja apteekril. Seda kinnitab ka Haigekassa oma lehel.

„Füüsiliselt apteegis kohapeal teisele isikule ravimeid ostes ei juhtu, et väljaostjale esitatakse kõikide ravimite loetelu, millest palutakse tal sobiv valik teha. Seega leiame, et praegu toimuva praktika alusel e-apteegis isikuandmete avaldamine ei ole õiguspärane," sõnas Kirss.

Ta märkis, et e-apteegis tehtud päringust ja ostust jääb maha jälg ehk logi ning eesti.ee lehel on võimalik saada ülevaade, kes teie andmeid vaadanud on, kuid oluline on rõhutada, et inimesele kuvatakse üksnes apteegi nimi - seega Digiloo kaudu ise vaadates ei näe inimene seda, kes tegelikult on tema andmetele ligi pääsenud. Selleks peaks ta tegema päringu apteegile ja küsima, kellele tema andmeid väljastatud on.

„Kui aga inimene ei tea, et keegi on e-apteegis käinud tema isikukoodiga retseptiandmeid „kalastamas", ei oska ta seda teha ega saagi teada," lisas Maarja Kirss.

30. novembril said ettekirjutus-hoiatuse täitmistähtajaga 1. detsembriks Apotheka e-apteek, Südameapteegi e-apteek ja Azeta.ee e-apteek. Sunniraha ähvarduseks oli 100 000 eurot. Vähemalt Apthoeka teatas, et lõpetas lähedastele retseptiravimite väljastamise.