Õigesti valitud sõidukiirus ja mõttega sõitmise juures olemine

Tugeva tuulega sõitmine midagi keerulist või hirmsat ei ole, kuid üllatusi võib rohkem olla. Muidu nii tavalised asjad – sildade alt või pealt läbi sõitmine, põldude vahele jõudmine, vastutulevad veokid või bussid ja neist mööda sõitmine ning isegi suurema ehitise nurga varjust välja sõitmine – võivad rooli käest rebida.

Mõne suurema eseme varjus on hea ja tuulevaikne, aga seda üllatavam on varju kadumisel tuule tõmbe- ja lükkevõime. Ja samamoodi võib ka tuulevaikus ohtlikult üllatada. Aitab sõitmise ajal sõitmisega tegelemine ja sõidukiiruse alandamine.

Ole valmis lendavaks risuks ja oma rajalt “välja puhutud” sõidukiteks

Tugev tuul lennutab oksi, liiklusmärke ja igasugust muud kraami. Kõik, mis on kerge ja omab lauppinda, võib tuulega lendu minna ning nagu metsloom ootamatult auto marsruudiga ristuval trajektooril kihutada. Kui lauppind on suur, siis võib ka raske asi – näiteks veok – ümber vajuda.

Kui vastutulev reka ümber kukub või kui tugev tuuleiil selle ootamatult oma rajalt välja lükkab, siis võib tuju päris pikaks ajaks ära minna. Sellest tulenevalt on tugeva tormiga sõitmine mitte väga soovitatav, aga kui sõita on vaja, siis jälgi ümbrust ja ikka aitab kiiruse vähendamine – nii on aega rohkem reageerida. Arvesta sellega, et tuuleiilid võivad asju sinu teele ette lükata.

Vali veelgi turvalisem pikivahe

Tugeva külgtuulega suuremate sõidukite nagu veokite ja busside taga sõitmine kütusesäästu ei anna, sest külgtuul puhub “tuulekoti” minema. Küll aga võib seal turbulentsi olla ning see raputab autot tüütult. Hoopis suurem oht on aga see, kui eesolev auto näiteks teel olevast oksast või muust risust – ja tormiga on seda palju – üle sõidab, sest siis lendab see tagasõitjale näkku. Seega tasub tormis hoida veelgi pikemat pikivahet.