Laetud sõnad lendavad sel korral presidendi kutsel eile kokku tulnud riigikaitse nõukogu ümber. Teemaks oli peamiselt e-valimiste turvalisusega seonduv, kuna EKRE liidrid Mart ja Martin Helme olid selle nädala eest raadioeetris kahtluse alla seadnud.

Pärast nõukogu andis president pressikonverentsi, milles ütles muu hulgas järgmist: „Meie e-riigi ja seejuures ka e-valimiste eest vastutav väliskaubanduse- ja infotehnoloogiaminister Raul Siem ja valimisteenistuse ja valimiskomisjoni juhid andsid riigikaitsenõukogule ülevaate, milles lükati üheselt ümber kõik Mart ja Martin Helme poolt öeldud etteheited."

Seega olevat presidendi kinnitusel EKRE liikmest minister Raul Siem ümber lükanud oma parteijuhi väiteid. Seda erakonna peakontor alla ei neelanud ja täna tehtigi oma veebiväljaandes avaldus pealkirjaga „President Kersti Kaljulaid jäi pressikonverentsil valetamisega vahele" ning selle sisuks on Raul Siemi tsitaadid selle kohta, mis eile riigikaitse nõukogus tegelikult toimus.

"Hilisemal pressikonverentsil kuulsin üllatuslikult, et president ütles, et väliskaubanduse ja IT-minister Raul Siem lükkas koos RVT-ga (riigi valimisteenistus - toim) üheselt ümber Mart ja Martin Helme väited e-valimiste ebaturvalisuse kohta. Tegelikkuses midagi sellist ei toimunud. Jah, enne omapoolse ülevaate andmist märkisin, et minul isiklikult puuduvad võimalikku pettust kinnitavad tõendid, kuid mingisuguses dialoogis, kas Mart ja Martin Helme e-valimisi puudutavad väited vastavad tegelikkusele või mitte, ma ei osalenud. See dialoog oli üksnes presidendi ja RVT vahel," sõnas minister.

Raul Siem jätkas: „Samuti ei avaldanud ma mingisugust seisukohta mis oleksid käsitletav minu seisukohana, et e-valimised on turvalised. Vastupidi, väljendasin seisukohta, et turvalisuse seisund on vaja eelkõige tuvastada ning selleks ongi planeeritud rahvusvahelise auditi ja riskianalüüsi läbi viimine."

Forte kirjutas eile päeval, et majandus- ja kommunikatsiooniministeerium (MKM) kavatseb IT-minister Raul Siemi eestvedamisel veel enne 2021. aasta kohalike omavalitsuste valimisi teha mitu e-valimistega seotud auditit ja turbeanalüüsi. Lisaks valmistub Siem algatama eelnõu valimisseaduste muutmiseks, et kärpida riigi valimisteenistuse (RVT) õigusi e-valimiste korraldamiseks ja anda need üle poliitiliselt juhitavale täidesaatvale võimule ehk MKM-ile.

Mart Helme väited e-valimiste ebaturvalisuse osas on varem ümber lükanud ka valimisteenistuse juht.