„Telia ei osale riigi poolt loodud lairiba toetusmeetmetes aastaks 2020," kommenteeris Fortele Telia Eesti võrgu ja infrastruktuuri valdkonna juht Toivo Praakel.

Jutt käib kahest toetusmeetmest kokku summas 15 miljonit eurot, mille valitsus otsustas eraldada koroonapandeemiast tingitud eriolukorra ajal, et hajaasustusega piirkonna elanikel oleksid paremad võimalused kaugtööks ja -õppeks. Sellest summast 9 miljonit peab majandus- ja kommunikatsiooniministeerium 300-euroste üksiktoetustena välja jagama elanike püsiinterneti liitumistoetustena ning 6 miljonit jagatakse ära telekomiettevõtete vahel, et need ülikiiret internetti võimaldavat valguskaablit inimesteni viiks.

Telia hinnangul on esmalt küsitav, kui otstarbekas on riigi otsus, et valdav osa - 9 miljonit eurot -  seekordsetest toetusmeetmetest nähti ette 300-euroste lõppkasutaja toetuse jagamiseks, mitte pikaajalist väärtust loovaks viimase miili loomiseks.