Justiitsministeeriumi projektijuht Karmen Vilms ütles Fortele, et uus keskkond soodustab koosloomet, võimaldades erinevatel osapooltel üheaegselt sama versiooniga töötada. Uuenduse nimel teevad omavahel koostööd Justiitsministeerium, Riigikantselei ja Riigikogu.

Arenduse praeguses etapis luuakse õiguslooja töövahend, mis võimaldab koosloomet ühtses keskkonnas ja milles ettevalmistatud algatusi oleks võimalik olemasolevates süsteemides edasi menetleda. EISi asendamine on järgmiste arendusetappide objektiks, mille ettevalmistavad tegevused on juba alanud ja millega hankesse plaanitakse minna järgmise aasta esimeses pooles.

Arendust kavandatakse etapiviisilisena järgneva paari aasta jooksul. Hetkel ei ole veel võimalik öelda täpset kuupäeva, millal vanad süsteemid asendatakse.

Koosloome keskkond saab koosnema kahest osast: kinnine töökeskkond, kus saab erinevate akti liikide jaoks kohandatud ühtsete mallide ja tööriistadega materjale ette valmistada, ja avalik vaade, mis võimaldab osalust õigusloomes ja annab selge pildi õigusloomeprotsessi kõigist etappidest koos avalike materjalidega.