Ettevõtte kohustus oli käesoleval aastal välja ehitada 5000 valge ala aadressiobjekti liitumisvõimaluse, nüüd tunnistab ettevõte tehnilise järelevalve ametile saadetud teates, et novembri lõpus kukkuvaks tähtajaks valmib maksetaotluse kõlblikke projekte 2800 aadressi jagu.

Elektrilevi taristu liitumiste teenuste üksuse juht Oliver Ruus selgitas Fortele, et mahajäämuse põhjuste hulgas on koroonaviiruse levikust põhjustatud takistused nagu näiteks maaomanike notarisse saamine maakasutuste seadmiseks.

Tuleviku osas oli Ruus optimistlikum. „Jaanuari lõpuks saame valge ala aadresse valmis 5300," ütles ta.

Kui arvestada ka valgest alast väljapoole jäävaid piirkondi, siis on Elektrilevi 2020. aastal liitumisvõimaluse loonud 8620 võimalikule kliendile.

Interneti püsiühenduse vähene katvus on üks peamini põhjus, miks Eesti on madalal kohal Euroopa Liidu digiarengu indeksis nimega DESI. ELASA nimeline sihtasutus on küll ELi rahade eest üle Eesti vedanud interneti põhivõrgu kaableid, kuid selle klientideks on peamiselt sihtasutuse liikmeteks olevad mobiilioperaatorid, kes on sellega liitnud oma mobiilimaste.