„Lahendame pikalt üleval olnud probleemi, kus välismaalastel, kes töötavad Eestis ajutise viibimisaluse või elamisõiguse alusel ja maksavad sotsiaalmaksu ei ole olnud võimalik registreerida perearsti nimistusse," ütles Fortele sotsiaalministeeriumi tervishoiuvõrgu juht Heli Paluste.

Kõikide riikliku ravikindlustusega kindlustatud välismaalaste ravi eest tasub seejuures haigekassa.

Paluste märkis, et välismaalaste seaduse alusel on Eestisse ajutiselt tööle saabuvatel või Eestis viibimisaega pikendada soovival välismaalastel kohustus endale tervisekindlustus teha või peab selle töötajale hankima tööandja selleks, et nad saaksid endale Eestis elamisloa.

„Samas on ka ravikindlustuseta inimestel õigus registreerida end perearsti nimistusse, kuid sellisel juhul tuleb neil endal teenuse eest tasuda," lisas ta.

Seadusemuudatusega võimaldatakse ajutiselt perearstita jäänud nimistusse kuulunud inimeste teenindamine ka haiglate poolt. Eelnõuga tehakse ka ettepanek võimaldada perearstidel pidada praegusest nimistu ülempiirist suuremat nimistut, juhul kui on tagatud teenuse kättesaadavus ja kvaliteet.

Tegemist on tervishoiuteenuste korraldamise seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõuga.