Varasema edetabeliga võrreldes on koht paranenud 75 koha võrra. „See on Tartu Ülikooli jaoks märgiline, sest tugev informaatika on hädavajalik ka näiteks genoomika ning tuleviku meditsiini arengu jaoks," ülikooli arvutiteaduse instituudi juhataja ja bioinformaatika professori Jaak Vilo.

Ta pidas vahemikku 176-200 kõrgeks edetabelikohaks, millele „on alus pandud pikaajalise tööga, kus kvaliteedi kasvatamine on käinud ees kvantiteedi kasvatamisest".

Peale arvutiteaduse on võrreldes eelmise aastaga edetabelis tõusnud ka arsti- ja terviseteaduste erialad (50 koha võrra, vahemikku 251-300) ning bioteaduste erialad (25 koha võrra, vahemikku 151-175). Kokku avaldati eile 11 eriala edetabelid ja Tartu Ülikool on esindatud neist üheksas.

Suurbritannia ajakiri Times Higher Education võtab erialade pingerea koostamisel aluseks sama metoodika, mida ta kasutab maailma ülikoolide edetabeli puhul. Hindamisel arvestatakse 13 tulemusnäitajat, mis kirjeldavad õppekeskkonda, teadustulemuste mõjukust, teadustöö mahtu, akadeemilist mainet, tulu, uuenduslikkust ja rahvusvahelistumise ulatust.