„Praegu on sellele küsimusele veel raske usutavalt vastata," ütles OJK juht Jens Haus vastuseks Forte küsimusele, millises ajalises plaanis selle esialgse hindamisega liigutakse - millal on oodata otsust, kas edasine juurdlus on vajalik?

Jens Haugi sõnul sõltub tähtaeg „esialgse materjali analüüsi tulemustest ning sellest, kas need tulemused annavad piisavalt vastuseid või tekitavad omakorda täiendavaid küsimusi".

Seega pole midagi teada ega midagi kindel.

28. septembril 2020 avalikustati videosalvestus, millel nähtub läbiv vigastus m/l Estonia kerel. Sellest tulenevalt otsustas Ohutusjuurdluse keskus 2. oktoobril algatada ilmnenud uue informatsiooni suhtes esialgne hindamine. Rootsi ja Soome ohutusjuurdluse asutused on nõustunud esialgse hindamise läbiviimisel oma Eesti kolleege abistama.

Esialgse hindamise eesmärgiks on hinnata, kas uue informatsiooni valguses on vaja Õnnetuse Uurimise Ühiskomisjoni (JAIC) leiud m/l Estonia õnnetuse põhjuste osas ümber hinnata ning juhtumi suhtes läbi viia edasist juurdlust. Selleks analüüsitakse ja kõrvutatakse uut faktilist informatsiooni 1997. aastal avaldatud ühiskomisjoni aruandega.

Esialgne hindamine viiakse läbi Eesti, Soome ja Rootsi vahelise 1994. aastal sõlmitud hauarahukokkuleppe raamistikus ning kooskõlas kolme riigi seadustega.

Valitsus otsustas 1. oktoobril 2020 toimunud kabinetinõupidamisel jätkata parvlaev Estonia täiendava uurimise ettevalmistamist, sealhulgas konsultatsioone Soome ja Rootsiga ning tegi Riigikantseleile ülesande teavitada hukkunute lähedasi esindavaid Eesti organisatsioone valitsuse otsusest ja kuulata ära nende ettepanekud.