Eesti kaitseväes on täna kasutusel aastast 2004 pärinevad üle 100 Soome kaitsetööstusettevõttes Patria toodetud Pasi soomuki XA-180 ja XA-188, neist esimesed jõuavad oma elutsükli lõppu juba 2025-2026 aastal. Soomustatud on 1. jalaväebrigaadi pataljonid Scoutspataljon, Kalevi ja Viru pataljon.

Eesti koostab oma kaitseplaane kümneks aastaks ette - hetkel kehtiv arengukava kannab aastanumbreid 2017-2026 ning vaid 10 olemasoleva liikuvsuurtükkide pataljoni juhtimissoomuki hankimise. Järgmise aasta kevadel valmiv uus kava luuakse juba aastani 2030 ja see räägib juba suurusjärgu võrra suuremast tehingust ehk enam kui 100 uuest soomukist, räägitud on isegi 300-st.

Suurejoonelise plaani ettevalmistamise käigus allkirjastasid Soome, Läti ja Eesti kaitseministeeriumi soomukite hankimiseks ühiste kavatsuste protokolli, aasta alguses järgnes tehniline kokkulepe projekti elluviimiseks.

Järgnes teadus-arenduskoostöö leppe ettevalmistamine ning sel nädalal ka lepinguni jõuti. Kuid Eesti kaitseministri allkirja me sellel dokumendil ei näe. Lepingu sõlmisid Soome ja Läti riik ning Patria, kuhu jäi aga Eesti? Selgus, et Eesti on otsustanud aja maha võtta.

„Otsus teadus- ja arenduskokkulepe mitte sõlmida oli ministeeriumi juhtkonna otsus," ütles Fortele Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse (RKIK) esindaja Maria Tiidus.