USA Patendiamet registreeris ja võttis 12. oktoobril menetlusse Icosageni patenditaotluse nimega „SARS-CoV-2 Neutralizing Antibodies", millega ettevõte soovib saada intellektuaalomandi kaitset uutele viirusvastastele terapeutilistele antikehadele.

Patendis on esitatud neli SARS-CoV-2 vastast antikeha, mille saamisel oli algmaterjaliks Covid-19 paranenud Eesti doonorite verest eraldatud B-rakud, millest isoleeriti huvipakkuvaid antikehasid kodeerivad geneetilised järjestused.