„Keskmine liikluskindlustusjuhtumi kahju on tänavu 1800 eurot," teatas Eesti Liikluskindlustuse Fond (LKF).

LKF-i juhatuse liige Lauri Potsepp märkis, et kuigi levinud arvamuse kohaselt on tegemist vähese seaduskuulekusega inimestega, on see ekslik.

„Enamik juhtudel on tegemist täiesti harilike seaduskuulekate kodanikega, kes on unustanud kindlustuslepingu pikendamata või sõidavad teise inimese autoga, eeldades, et sel on kehtiv liikluskindlustus," ültes ta.

LKF saatis tänavu esimesel poolaastal juhtidele kokku 50 000 meeldetuletust liikluskindlustuse lepingu sõlmimiseks. Pottsepp märkis, et juhid võiksid suunata oma eesti.ee e-posti isiklikule meiliaadressile, sest liikluskindlustuse fond saadab just sinna meeldetuletusi kindlustuslepinguta sõidukist.

Eesti seaduste kohaselt peab igal liiklusregistris registreeritud mootorsõidukil või selle haagisel olema liikluskindlustus. Kui põhjustate ilma liikluskindlustuseta autoga õnnetuse, siis kannatanule hüvitab kahju LKF või viimase lepingu kindlustusandja. Peale kannatanule kahju hüvitamist tuleb aga väljamakstud summa tagasi maksta.

Erandina ei pea sõidukil olema liikluskindlustust 12 kuu jooksul pärast viimase lepingu lõppemist, kui sõidukit ei kasutata ja seda hoitakse nii, et sellega ei saa põhjustada liikluskindlustuse juhtumit.

Kui sõidukit ei kasutata pikema aja jooksul, siis tuleb see automaatse liikluskindlustuse vältimiseks liiklusregistrist kustutada.

Swedbanki liiklus- ja kaskokindlustuse valdkonnajuhi Eivo Kisandi sõnul juhtub liikluskindlustuseta sõidukitega tihedamini õnnetusi, kui auto on ühiskasutuses või kui leping sõlmitakse tavapärasest lühemaks perioodiks.

„Kui näiteks pereliikmed kasutavad üht autot, siis võiks kokku leppida, kes teeb liikluskindlustuse. Muidu võib keegi teadmatusest põhjustada liiklusõnnetuse ilma liikluskindluseta," ütles Kisand. „Lisaks, kui näiteks vanavanemad kasutavad autot vaid lumevabal perioodil sõitmiseks ning sõlmivad seetõttu lühema kehtivusajaga kindlustuslepingu, tasub siiski aeg-ajalt kontrollida lepingu kehtivusaega ning vajadusel seda pikendada. Kui lume tulek hilineb ning ilmaprognoos on sõitmiseks sobilik, võib ununeda, et kindlustusleping sai sõlmitud lühemaks perioodiks."

Kohustusliku liikluskindlustuse kehtivust saab lihtsalt kontrollida, kui teha sõiduki registrimärgiga päring liikluskindlustuse fondi veebilehel. Liikluskindlustuse hindu on võimalik enne lepingu sõlmimist võrrelda veebikalkulaatoris.

LKF on liikluskindlustuse garantiifond, Eesti rohelise kaardi büroo, liikluskindlustuse registri pidaja ja liikluskindlustuse lepinguta sõidukite sundkindlustaja. LKF hüvitab registreerimata, sundkindlustusega ja tuvastamata jäänud sõidukiga tekitatud kahju. Samuti korraldab LKF liikluskindlustuse vaidluste lahendamist liikluskindlustuse lepitusorgani kaudu.