MKM teatas seda vastuseks Hiina tehnoloogiettevõtte otsusele vaidlustada sidevõrkude turvalisust puudutava määruse eelnõu, mis välistab jõustumisel enamuse maailma riikide tootjate seadmed Eesti sidevõrkudes. Eelnõu kohaselt hakkab riist- ja tarkvara võimalikku ohtu julgeolekule hindama riiklik küberjulgeoleku nõukogu, kes teeb seda kindlate kriteeriumite alusel ja vastavalt kehtivatele riskihinnangutele.

„Riigi sidevõrkude turvalisuse tagamisel ei saa ega tohikski me lähtuda üksnes ettevõtete seisukohtadest ja seetõttu julgeolekuküsimusi tähelepanuta jätta. Peame tagama, et riiklik seadusandlus võimaldaks sidevõrkude arendamisel võtta arvesse digiühiskonna turvalisuse ja riigi julgeolekuhuve laiemalt. Kõrgemate turvalisuse nõuetega saab riik tagada, et usaldusväärsus ja ohutus püsiks ka tulevikus ja inimeste andmed oleks kaitstud," selgitas riigi küberturvalisuse juht Raul Rikk.

MKM saatis sidevõrkude turvalisust puudutava määruse eelnõu avalikule konsultatsioonile 30. septembril, tagasisidet oodatakse hiljemalt 21. oktoobriks.

„Kindlasti ootame lisaks ministeeriumitele tagasisidet ka ettevõtjatelt ja oleme siinkohal tänulikud ka Huaweile kooskõlastamisemenetluses oma seisukohtade esitamise eest, eelnõu täiendamisel kaalutakse kõiki ettepanekuid. Kui pärast määruse vastuvõtmist mõne TTJA haldusaktiga ettevõtte õigusi piiratakse ja ettevõtja peab seda õigusvastaseks, siis on ettevõtjal õigus pöörduda kohtu poole," sõnas Rikk.

Ta lisas, et MKM mõistab ettevõtjate muret seoses kõnealuse eelnõuga. „Seetõttu ei tee me neid muudatusi ka mitte järsult, vaid anname üleminekuaja - 5G ja uuemate tehnoloogiate puhul 3 aastat ning muu sidevõrgu puhul 10 aastat. See annab ettevõtjatele aega oma äritegevus ümber vaadata ja teha vajalikke muudatusi," lisas ta.

Väliskaubandus- ja infotehnoloogia ministri Raul Siemi poolt allkirjastatud määruse eelnõu kohaselt keelatakse väljaspool Euroopa Liidu, NATO ja OECD liikmesriike asuvate tootjate lahenduste kasutamine Eesti sidevõrkudes.

„Kuna Huawei peakontor asub Shenzhenis ja Hiina ei ole nende organisatsioonide liige, kahjustab määrus otseselt meie ettevõtet. Määruse jõustumine peataks operaatorite koostöö Huaweiga järsult," teatas Huawei üleeile. „Oleme määruse eelnõus pettunud, sest politiseerimine ainult takistab turvalisuse probleemi lahendamist. Võrgu turvalisus on tehniline probleem, mida saab lahendada tehniliste vahenditega."