Astronoomid on märganud midagi kummalist ja natuke nukrat: planeeti, mis triivib kosmilises ruumis ringi pidetult, ilma oma täheta. Planeedi mass on enam-vähem võrdne Maa massiga.

Arvatakse, et mõned hulkuvad planeedid (ingl rogue planet) tekivad sarnaselt tavaliste planeetidega, kuid irduvad oma tähtedest pärast kokkupõrget mõne muu taevakehaga, mis paiskab nad piljardipallina kosmosesse. Teist tüüpi hulkuv täht võib tekkida ka nt olukorras, kus gaasi ja tolmu pilv tiheneb pigem planeediks kui täheks.

„Universum võib hulkuvatest planeetidest kubiseda, ilma et me sellest midagi teaksime,“ märkis USA-s tegutseva Ohio osariikliku ülikooli professor Scott Gaudi, kes aitas uut planeeti avastada, NASA pressiteates.

Sedasorti planeete on väga raske märgata seetõttu, et nad on väga tuhmid, kuna nende läheduses pole tähti, mis neid valgustaksid. Seepärast ongi teadlastel seni õnnestunud tuvastada vaid üksikuid hulkur-planeete. Samuti on taolised planeedid enamasti väga külmad, mistõttu neid ei ole võimalik vaadelda infrapuna-teleskoopidega.

Värskeima avastuse tegemiseks rakendas Gaudi töörühm uut tehnikat, mida nimetatakse mikrofookustamiseks (ingl microlensing). Enne trükkiminekut teadusandmebaasi arXiv laaditud uurimuses üksikasjaliselt kirjeldatud tehnika hõlmab selliste moonutavate muudatuste vaatlemist, mida taevakeha mass aegruumi koele avaldab.

Kui hulkuv planeet liigub läbi mõne kaugema tähe eest, kooldub tolle tähe valgus meie vaatepunktist vaadates ümber planeedi sel ajal, kui see rändab läbi planeedi läheduses moondunud aegruumi. Mida passiivsem on planeet, seda paremini hoomatav on mikrofookustamise tulemus.

Gaudi töörühm avastas üksildase planeedi andmete abil, mis kogutud NASA Kepleri kosmoseteleskoobi mikrofookustamise-vaatlussarja Campaign 9 raames, aga ka mitme Maa pinnal tegutseva teleskoobiga.

Uurijad nendivad, et ilma spetsiaalse teleskoobita (nagu 2025. aastal startiv Nancy Grace Romani nimeline NASA kosmoseteleskoop) oleks selliste avastuste tegemine peaaegu võimatu.

Hulkuva planeedi tekitatud mikrofookustamis-signaal võib väldata paarist tunnist paari päevani, et seejärel igaveseks kaduda, mis teeb nende vaatlemise Maalt eriti keeruliseks isegi mitme teleskoobi abil. See tähendab, et 2025. aastal startiv Nancy Grace Romani nimeline kosmoseteleskoop võib kaasa tuua läbimurde hulkuvate planeetide avastamise rindel.