Saks märkis, et rahvasaadikutel on arvuti tagant võimalik teha täies ulatuses kõike seda, mida saaliski viibides - hääletada, sõna võtta ja palju muud. Kaugistungeid võimaldavav seadusemuudatus on juba vastu võetud - seda tegi riigikogu kevadel.

Kui kaugel on tänaseks kaugosalusega istungite läbiviimise tehnilise lahenduse loomine?

Tehniline lahendus on meil tänaseks läbinud mitu tehnilist testi ja täna toimus üks neist.

Kas kaugistungite läbiviimiseks loodi täiesti uus platvorm või võeti kasutusele mõni üldtuntud olemasolev?

Kaugistungite läbiviimiseks on loodud täiesti uus ja unikaalne platvorm. Uus süsteem on integreeritud meie tänase hääletusinfosüsteemiga. Integreerimise eeliseks on ühilduvus olemas olevaga ning kõik toimib sarnaselt tavaolukorraga. Sh ei ole vaja lisa tööjõudu.

Kas kaugosalusega istungil osalevad riigikogu liikmed näevad reaalajas üksteist? See tähendab: kas riigikogu liikmetel peab olema kindlasti kaamera sisse lülitatud?

Kaugosaleja näeb ülekande pilti, mis saadetakse rakenduse kaudu ja on minimaalse viitega. Sisselülitatud kaamera on kindlasti eelistatud olek, aga tihti on meie operaatorite võrgud ülekoormatud ning pilt ei pruugi alati meieni jõuda parima kvaliteediga.

Koduste internetiühenduste kiiruse parameetrid on suured, aga tegelikkuses esineb väga tihti ülekoormust ka väga lühiajalisi ning pildisaatmine ühest otsast teise on kõige tundlikum just ühenduse kvaliteedi osas. Tõenäoliselt on seda kõik kaugtööd teinud inimesed ühes või teises vormis omal nahal tundund.

Kuidas on tagatud see, et istungil osaleb just konkreetne riigikogu liige, mitte tema onu või kurjategija?

Riigikogu liige kasutab ainult temale teadaolevaid elektrooniliseks isikutuvastamiseks kasutavaid isikutuvastamise vahendeid.

Kuidas toimub kaughääletamine - kus asuvad kolm nuppu?

Hääletuse alguses ilmuvad nupud ekraanile ja neid saab hiirega vajutada.

Kuidas riigikogu liikmed saavad eelnõusid esitada, küsimusi küsida, sõna võtta, protesti esitada - kas nende veebikaamera pilti kuvatakse riigikogu saalis ja üle interneti teistele riigikogu liikmetele?

Üldiselt saab kõike teha täpselt nii nagu asuksid kõik saalis. Eelnõusid ka täna enamuses paberil üle ei anta, vaid pigem räägitakse mõne lausega sisust ja saadetakse elektroonselt koheselt järgi. Kõik saavad ennast panna sõnavõtu ja kõne järjekorda, täpselt nii nagu nad asuksid ka saalis ja selliselt kuidas meie kodu- ja töökord ette näeb.

Protseduuriliste küsimuste esitamine veidi erineb kaugistungil olles, kuna füüsiliselt käe tõstmist kodus ei näe, siis seda asendab käemärgiga nupp ekraanil. Selle vajutamisel antakse juhatajale teada, et keegi soovib esitada protseduurilist küsimust.

Ülekandes ja saali ekraanil on näha selle inimese pilt, kellele sõna antakse. Iga osaleja näeb oma arvutis sama pilti.

Millist istungi ülekande pilti näevad kaugistungi korral tavavaatajad internetis?

Täpselt sama pilti kui ka kõik kaugosalevad Riigikogu liikmed ja ülekande aadress on endiselt sama, erinevus on vaid viites.