BBC teatel kuulusid Euroopa andmekaitsereeglistiku GDPRi rikkumiste hulka Nürnbergi teeninduskeskuse töötajate seas läbi viidud ulatuslikud uuringud, mis sisaldasid üksikasju puhkuste, meditsiiniliste sümptomite, usuvaadete ja haiguste kohta.

Hamburgi andmekaitseamet (HmbBfDI) tuvastas aastase uurimise käigus ka juhtumeid, kus mõned juhid otsisid mitteametlikest vestlustest ka muid privaatset teavet, salvestasid selle ja kasusid töö tulemuslikkuse hindamiseks.

Tegemist on suuruselt teine ​​trahviga, mille üks ettevõte on GDPR-i eeskirjade rikkumise eest saanud. Eelmisel aastal määras Prantsuse andmekaitseamet Google'ile 50 miljoni euro suuruse trahvi.

H&M tegi juhtumiga seoses avalduse, milles lubas muu hulgas kõigile asjassepuutuvatele töötajatele rahalist kompensatsiooni.