„Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium avaldas eelmisel nädalal sideteenuse osutamise nõuete muutmise määruse eelnõu, mis läheb vastuollu Euroopa Liidu õigusega, sest on päritolu järgi diskrimineeriv," teatas Huawei.

Väliskaubandus- ja infotehnoloogia ministri Raul Siemi poolt allkirjastatud määruse eelnõu kohaselt keelatakse väljaspool Euroopa Liidu, NATO ja OECD liikmesriike asuvate tootjate lahenduste kasutamine Eesti sidevõrkudes.

„Kuna Huawei peakontor asub Shenzhenis ja Hiina ei ole nende organisatsioonide liige, kahjustab määrus otseselt meie ettevõtet. Määruse jõustumine peataks operaatorite koostöö Huaweiga järsult," teatas ettevõte. „Oleme määruse eelnõus pettunud, sest politiseerimine ainult takistab turvalisuse probleemi lahendamist. Võrgu turvalisus on tehniline probleem, mida saab lahendada tehniliste vahenditega."

Forte andmetel kasutab Huawei vaidlustamiseks esmalt ministeeriumide kooskõlastusringi, ehk informeerib oma seisukohtadest ministeeriume. Edaspidised sammud teeb ettevõte vastavalt sellele, "kuidas sündmused arenevad".

Huawei leiab, et Euroopa Liidu elektroonilise side standardite direktiivi kohaselt peavad riiklikud sidevõrkude tehnilised normid olema läbipaistvad ja objektiivsed ning edendama pikaajalisi regulaarseid investeeringuid. Valitsusele saadetud eelnõu läheb selle nõudega täielikult vastuollu.

„Reguleeriv asutus võib pakkuda riskide hindamiste kriteeriumeid, kuid äriotsuste tegemisel peab olema kaitstud operaatori õigus lõplikuks otsuseks. Valitsusele saadetud eelnõu eirab seda nõuet," leiab Huawei.

Huawei koostab määruse vaidlustamise üksikasjalikud õiguslikuid argumendid ja korraldab sellesisulise pressikonverentsi lähipäevil.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium saatis 5G turvalisust puudutava määruse eelnõu avalikule arutelule 30. septembril.