Umbes kahe aasta pikkuseks planeeritud projekti on kaasatud Singapuri-Eesti tehnoloogiafirma Guardtime [maksuvõlg (ajatatud) Eesti riigi ees hetkel 390 136 eurot - A.P.] ja Londoni-Singapuri ettevõte SW7 Group. Koos uuritakse, kas keskpanga digiraha opereerimisel saaks kasutada Guarditime'i tooteks olevat KSI plokiahela tehnoloogiat.

Samuti uurib keskpank sama projekti raames, milliseid uusi makselahendusi oleks tehniliselt võimalik pakkuda, kui kasutada eID ja teisi Eesti e-riigi lahendusi. Uurimisprojekti raames ei tehta keskpanga kinnitusel valikuid konkreetsete tehnoloogiate kasuks.

Eesmärgiks on jõuda arusaamisele, kuidas üles ehitada skaleeruv, praktikas rakendatav ning krüptograafiliselt kindel platvorm keskpanga digiraha nõuete rahuldamiseks, täites seejuures rangeid nõudeid kiiruse, turvalisuse, privaatsuse ja säilenõtkuse osas.

„Finantsteenuste ja tehnoloogia kiirest arengust johtuvalt on muutunud ka tarbijate makse-eelistused ja erinevad keskpangad alustanud uuringuid, millised võiksid olla sobivad tehnoloogiad digiraha kasutuselevõtuks," märgib Eesti Pank.

Eesti Panga nägemuse kohaselt annaks keskpanga digiraha teoreetiliselt inimestele ja ettevõtetele kommertspanga kontol ja sularaha kõrval uue võimaluse raha hoiustamiseks ja kasutamiseks.

Keskpanga digiraha oleks selles mõttes sarnane sularahaga, sest mõlemal juhul tekib nõudeõigus keskpanga suhtes ehk keskpank tagab otse raha väärtuse.

„Eestis on aastate jooksul tekkinud unikaalne oskusteave, kuidas hoida käimas turvalist, privaatset ja efektiivset e-riiki," ütles Eesti Panga maksesüsteemide osakonna juhataja Rainer Olt.

Reedel avaldas Euroopa Keskpank põhjaliku raporti, milles analüüsitakse stsenaariume, millest lähtuvalt võiks Euroopa Keskpank kaaluda digitaalse euro kasutuselevõttu. Raport uurib stsenaariumite valguses digitaalse euro plusse ja miinuseid ning erinevaid omadusi ja valikuvõimalusi koos laiema mõjuga finantssüsteemile ning keskpanga põhitegevustele. Raport inglise keeles on leitav: https://www.ecb.europa.eu/euro/html/digitaleuro-report.en.html

Euroopa Keskpanga nõukogu eelmise nädala otsuse kohaselt hakkavad euroala keskpangad koordineeritult uurima keskpankade digiraha väljastamise plusse ja miinuseid ning digiraha võimalikke lahendusi.

Eesti Pank on seni olnud äärmisel kriitiline e-residentsuse projekti kunagise plaani suhtes võtta e-residentide seas kasutusele käibevahend estcoin. Rahapesu Andmebüroo peab aga oma värskes ülevaates erakapitalil põhinevaid digirahasid suureks rahapesuohuks.