Heidame läbi tänapäeva lahinguvälja nõuete prisma pilgu neist ühele – arvestatava lahingukogemusega Mepro M5-le, kirjutab ajakiri Kaitse kodu! 6/2020.

Mepro M5 sihiku väljatöötamise aluseks said Iisraeli sõjaväe (Israeli Defence Forces – IDF) esitatud taktikalis-tehnilised nõuded, mis tulenesid pikema perioodi vältel lahinguväljal kogetud vajadustest: kasutusmugavus, reageerimine muutuvatele valgustingimustele hoonestatud aladel, lihtsus, töökindlus.

Seni kasutatud punatäppsihikute juures tõdeti mitmeid vajakajäämisi. Näiteks lihtne sihikupildi erksuse reguleerimise puudumine. Samuti sobis ainult 2 MOA (nurgaminut 1 MOA ≈ 30 mm 100 m kohta) suurune täpp küll pikematele distantsidele, kuid oli liiga väike intuitiivseks tegutsemiseks lühidistantsidel.

4 MOA suurune täpp sobis paremini lühidistantsidele, kuid jäi liiga suureks kaugemal asuvate sihtmärkide täpseks tabamiseks. Ka osutus reflekstehnoloogiat kasutavate sihikute esiklaasi läikiv pind liialt demaskeerivaks. Selle kõrvaldamiseks kasutatav kärjekujuline lisafilter (ingl kill flash) vähendas niigi nõrka valgustugevust kriitiliselt palju.

Arendustegevuse alustamise ajal polnud LED-dioodid arenenud tasemele, mis võimaldanuks ringi projitseerida, kuid hologrammi kuvamiseks kasutatav lasertehnoloogia kulutas liiga palju energiat ja polnud silmale ohutu.

Taheti parimat...

Sihikuid tootev firma Meprolight alustas pärast IDF-ilt lähteülesande saamist maailma eliitüksustes kasutatavate punatäppsihikute põhjalikku analüüsi.

Eesmärk oli välja selgitada nende sihikute parimad tehnilised ja funktsionaalsed omadused ning proovida neid uues tootes maksimaalselt ühildada, lisades ka uuendusi.

IDF oli esitanud sihiku väljatöötamiseks järgmised taktikalis-tehnilised nõuded:

 1. Sihik peab pakkuma optimaalset sihtmärgi avastamise ja tulealustuse kiirust mistahes keskkonnas ja valgustingimustes.
 2. Optika peab olema parallaksivaba.
 3. Et katta pikemaid distantse ja võimaldada öiseid operatsioone, peab olema hea ühilduvus suurenduste ja öövaatlusseadmetega.
 4. Peab sobima erinevate kaliibrite ja ballistikaga käsitulirelvadele.
 5. Vastase poolt avastamise oht peab olema minimaalne nii päeval kui ka öösel.
 6. Energiaallikas peab olema laiatarbekaup, mis on üle maailma kättesaadav (AA-patarei).
 7. Pidev tööaeg keskmise heleduse korral peab olema ühe patareiga vähemalt 2000 tundi.
 8. Sihikul peab olema energiasäästusüsteem, mis ei tohi operatsiooni ajal kasutajat ohtu seada näiteks sihikupildi kaotamisega. Sihikul peab olema tühja patarei hoiatusindikaator.
 9. Vajalik on kiire ja lihtne sihikupildi heleduse reguleerimise võimalus valgustingimuste muutumisel nii kinnastatud kui ka kinnastamata käega (k.a talvekindaga). Sama kiire ja lihtne peab olema üleminek öövaatlusseadme kasutamisele. Lisaks peab sihikupildi heleduse astme tuvastamine olema võimalik ilma sihikupilti vaatamata.
 10. Picatinny-liistule kinnitamine ja sellelt eemaldamine peab olema võimalik ilma tööriistadeta. Pärast sihiku eemaldamist ja uuesti kinnitamist peab sihtimispunkt jääma samaks.
 11. Sihiku reguleerimise süsteem peab olema välitingimustesse sobiv, lihtne, mugav ja täpne.
 12. Kaal ei tohi ületada 300 gr.
 13. Sihik peab vastu pidama vähemalt 10 000 järjest tehtud lasule 5,56 mm või 7,62 mm kaliibriga relvast ja sobima nii automaadile kui ka kergekuulipildujale.
 14. Sihik peab täielikult vastama MIL-STD spetsifikatsioonidele, sealhulgas taluma sukeldumist 20 meetri sügavusele.
 15. Ülalpidamiskulude vähendamiseks peab sihik olema lihtsalt hooldatav ja remonditav kasutaja (sõjaväe) tehnikute poolt.


Pärast MIL-STD nõuetele vastavate sihikute põhjalikku turuanalüüsi selgusid olemasolevate toodete eelised ja puudused.

Meprolighti inseneride meeskond võttis sihiks luua tipptasemel toode, mis ühelt poolt väldiks olemasolevate sihikute puudusi ja teisalt parendaks nende häid omadusi. Seda kõike IDF-i esitatud taktikalis-tehniliste nõuete raames või neid isegi ületades. Lisada sooviti uuenduslikke funktsioone, mis polnud turul veel saadaval.

Tootja foto

... ja saadigi

Lõpptulemuseks saadi toode, mis osutus konkurentsis IDF-i väljavalituks ja on alates 2016. aastast IDF-i standardsihikuks nii automaatidel kui ka kergekuulipildujatel.

Uuendustena lisati sihikule eelprogrammeeritav sihikupildi erksuse reguleerija, millel on kasutamise lihtsustamiseks ainult neli positsiooni, kolm nähtava valguse ja üks öövaatlusseadme jaoks. Iga positsiooni juures on võimalik teha alaseadistus ehk peenhäälestus 10 erksustaseme ulatuses.

Valikus on kokku seega 40 erksuse astet. Erksuse reguleerimiseks kasutatakse lihtsalt ja kiirelt opereeritavat pöördnuppu, mille keskel paikneb vajutatav nupp peenhäälestuseks.

Energiasäästusüsteemile lisati liikumissensor, mis lülitab sihikupildi välja pärast 20 min liikumatuna olekut, kuid aktiveerib sihikupildi automaatselt iga väiksemagi liikumise peale. Nii võib sihik püsida liikumatus asendis energiat säästes tunde, mis pikendab kasutusaega oluliselt, kuid laskma asudes on sihikupilt automaatselt aktiveeritud.

Tühjenevast patareist annab sihik märku vilkuva sihikupildiga, teatades 4 x vilkudes 50 tunnist ning kestva vilkumisega 5 tunnist allesjäänud kasutusajast.

Kaalutluste tulemusel langetasid Mepro M5 loojad valiku prismapõhise, ristkülikukujulise, avatud raamiga ja parallaksivaba optilise süsteemi kasuks. Seda järgmistel põhjustel.

Esiteks, tänu kasutatavatele materjalidele ja pinnakatetele saadi optika, millel on väga hea valguse läbilaskvus kogu nähtava spektri ulatuses. Optika läbipaistvus ehk valgustugevus muudab sihtmärgi nägemise oluliselt efektiivsemaks just hämaras ning Eesti kontekstis ka talvel, kui päevaaega iseloomustab vähene valgus.

Kuna prismatehnoloogiat kasutades puudub vajadus katta esiklaas LED-dioodi peegeldumist soodustava ja läbipaistvust vähendava läikiva kihiga, puudub sihikul demaskeeriv esiklaas, mis võiks reeta muidu hästi maskeerunud laskuri positsiooni.

Sihikupilt

Ristkülikukujulise disaini eeliseks „ringi“ ees on tunduvalt suurem vaateväli, mis võimaldab lahinguvälja piisavalt näha ka ühe silmaga vaadates.

Lisaks võimaldab sihikupilt laskuril kiiresti siseneda „raami“, kus pole ainult keskpunkt, mida teatavates situatsioonides on keeruline leida, vaid ka ring ümber punkti, mille viimine sihtmärgile lähidistantsidel on tunduvalt lihtsam ja kiirem ning muudab sihtmärgi tabamise efektiivsemaks nii päeval kui ka öövaatlusseadmega.

Standardlahendusena pakutav nn bull’s eye keskmine täpp on 1,8 MOA, mis võimaldab täpset sihtimist koos suurendusega pikematele distantsidele, 55 MOA suurune ring on lähidistantsideks või ka kauguse hindamiseks koos keskmise täpiga.

Ainult punktikujulised sihikupildid kipuvad läbi öövaatlusseadmete vaadates kaduma „taustamürasse“ ja neid on keeruline leida, kui tegutsetakse linnakeskkonnas või lahingusituatsioonis, kus toimub pidevalt plahvatusi, kasutatakse trasseerivaid kuule jne.

Projitseeritava sihikupildi kuju ja värvi muutmine kliendi soovidele vastavaks saavutatakse moodulite vahetamisega, võimaldades pakkuda põhimõtteliselt ükskõik millist sihikupilti. Seega on valikus nii üksik täpp, peamiselt kasutatav bull’s eye, kui ka relvapõhised ballistilise kompensatsiooniga sihikupildid. Vastavalt eelistusele saab sihikupildi värvi valida punase või rohelise.

Kokkusobivus öövaatlusseadmetega

Pimedas tegutsedes piirab meie ümbrusetaju paratamatult öövaatlusseadme vaatevälja nurk. Arvestades, kui oluline on säilitada öisel ajal olukorrateadlikkus ja maksimaalne vaateväli, on eriti tähtis, et sihiku kasutamine koos öövaatlusseadmega ei vähendaks vaatevälja sedavõrd, et näha jääb ainult sihtmärk, nagu läbi tunneli vaadates.

Ristkülikukujulise disainiga M5 taha kinnitatud öövaatlusmonokkel säilitab orienteeruvalt 80% oma algsest vaateväljast. Sihiku disaini rõhk on pandud 100% horisontaalse vaatevälja säilimisele, et tajuda paremini sihtmärgi ümber toimuvat. Torukujuliste reflekssihikute puhul võib aga vaateväli kahaneda sõltuvalt sihiku pikkusest 20% tasemele võrreldes algse vaateväljaga.

Kõigi eelduste kohaselt jõuab Mepro M5 sihik Eestis müügile 2021. aastal. Kuna tegu on jõustruktuuridele mõeldud varustuselemendiga, saavad seda endale soetada vaid jõustruktuuride ja Kaitseliidu liikmed.