„Vastavalt kooli pidaja juhistele muudame osaliselt õppetöö korraldust alates esmaspäevast, 14. septembrist," teatas täna pärastlõunal lastevanemtele näiteks Eesti ühe suurema kooli - Gustav Adlofi Gümnaasiumi - direktor Henrik Salum.

Ta andis kooliperele teada, et 7.-9. klassi ja G1-G3 astme õpilased hakkavad „olukorra muutumiseni koolis käima vahetustega".

„Esimesel nädalal (14.-18. sept) jätkavad kontaktõpet 7.-9. kl õpilased ning G1-G3 astme õpilased lähevad distantsõppele. Seejärel (21.-25. sept) rollid vahetuvad," täpsustas ta.

Ülejäänud klassid jätkavad ka tavapärast kontaktõpet või rakendatakse neile koduklasside põhimõtet.

Hindamine jätkub seejuures kõigile tavapärase hindamise korra alusel.

Direktor märgib, et kuna osaline distantsõpe algab vastavalt linna juhistele lühikese etteteatamisega, siis sel reedel suudab toitlustaja tagada distantsõppele jääjatele paki puuviljadega, edaspidi olevat toidupakk kindlasti mitmekesisem.

Lapsevanemaid lubatakse koolimajja aga nüüdsest ainult eelneval kokkuleppel.

Tallinna linnavalitsus andis eile koolidele suunised korraldada seoses koroonaohuga koolide õpe ümber viisil, kus iga ühe nädala kooliõppe kohta tuleks kaks nädalat koduõpet. Seda ka koolides, kus pole olnud ühtegi nakatunut. Õpetajad peavad aga hakkama kandma visiire. Terviseameti ega haridusministeeriumiga linnavõimud oma otsuseid ei kooskõlastanud.

Tallinnas on 100 tuhande elaniku kohta 31,5 COVID-19 haigusjuhtu, mis on märgatavalt kõrgem näidata kui kogu riigis keskmiselt (20,62).

Õiguskantsler Ülle Madise hinnangul ei tohi aga teadusliku alusega põhjuseta lapsi koolist ega huviharidusest eemale jätta.

"Hirmud on mõistetavad ja ettevaatus kohane, siiski tuleb usaldada teadlasi ja terviseameti eksperte," kirjutas õiguskantsler täna sotsiaalmeedias ja tuletas linnavõimudele meelde, et lastel on õigus heale haridusele, koolis käimisele ja soojale koolitoidule.