„Teadusliku alusega põhjuseta ei tohi lapsi koolist ega huviharidusest eemale jätta. Hirmud on mõistetavad ja ettevaatus kohane, siiski tuleb usaldada teadlasi ja terviseameti eksperte," kirjutas õiguskantsler täna sotsiaalmeedias ja tuletas linnavõimudele meelde, et lastel on õigus heale haridusele, koolis käimisele ja soojale koolitoidule.

Madise hinnangul ei kuulu meie väärtusruumi ka teadusliku aluseta maskikohustus ehk näo katmine.

„Lubamatu on maskiaktsioon lootuses luua mulje, et midagi on justkui tehtud," kirjutas ta.

Madise tuletas meelde teadusnõukoja seisukohti, mille kohaselt ei ole koolitöö jätkamine koolimajas olnud teistes riikides haigestumuse tõusu põhjuseks.

„Kooli tohib sulgeda Terviseamet epideemia tõrjeks või kooli pidaja - linn, vald või erakooli omanik-, kooskõlastades selle terviseametiga," märkis õiguskantsler.

Tallinna linnavalitsus andis eile koolidele suunised korraldada seoses koroonaohuga koolide õpe ümber viisil, kus iga ühe nädala kooliõppe kohta tuleks kaks nädalat koduõpet. Õpetajad peavad aga hakkama kandma visiire. Terviseameti ega haridusministeeriumiga linnavõimud oma otsuseid ei kooskõlastanud.

Tallinnas on 100 tuhande elaniku kohta 31,5 COVID-19 haigusjuhtu, mis on märgatavalt kõrgem näidata kui kogu riigis keskmiselt (20,62).