Sotsiaalministeeriumi rahvatervise osakonna juhataja Heli Laarmann selgitas Fortele, et vaktsiini väljatöötamisel tuleb läbida kolm uuringute faasi enne EL turul müügiloa taotlemist.

AstraZeneca väljatöötatav COVID-19 vaktsiin on jõudnud III faasi mahukate kliiniliste uuringuteni, mida viiakse läbi Suurbritannias, Lõuna-Aafrika Vabariigis, Brasiilias ning USAs.

„Mistahes mahuka uuringu puhul on tõenäoline, et mingi hulk osalejatest kogeb uuringu käigus terviseprobleeme. Uuringu ajutine peatamine ohutuskaalutlustel, kuni asjaolusid uuritakse, on üks uuringu läbiviimise standardkorraldustest. Seega on AstraZeneca ohutusandmeid hinnates toiminud vastutustundlikult ning järginud kliiniliste uuringute tavaprotseduure. Uuringu jätkumine sõltub hindamistulemustest," ütles Laarmann.

Ta ütles, et Eesti ei osale nimetatud kliinilistes uuringutes ja ootab nüüd koos teiste riikidega toimunu kohta täpsustavat infot AstraZenecalt.

Oluline on aga see, et Euroopa Liit on peagi jõudmas lisaks AstraZeneca'ga sõlmitud eelostulepingule veel kuue COVID-19 vaktsiinitootjaga eelostulepinguteni.

„Reaalse ostuni kõikide nende eelostulepingute alusel aga jõuame üksnes siis, kui vastav tootja on saanud Euroopa Komisjonilt ka oma väljatöötatud vaktsiinile müügiloa. Müügiloa saavad üksnes need vaktsiinid, mille katsetused on läbinud kõik vajalikud uuringud, sh kliinilised testid, neid on hinnanud eksperdid, ja need on kvaliteetsed, efektiivsed ning ohutud," rääkis Laarmann.

Praeguse seisuga ei ole ükski vaktsiinitootja veel saanud oma vaktsiinile müügiluba.

„Ootame endiselt, et AstraZeneca jõuaks esimesel võimalusel ohutu, efektiivse ja kvaliteetse vaktsiiniga EL turu müügiloani. Sõltumata sellest jätkame Eesti poolelt osalust EL ühises COVID-19 vaktsiinide hankes nagu algselt plaanitud ja võimalike hajutamiseks tuleb kindlasti Eestil kaaluda ka teiste vaktsiinitootjatega EL ühisläbirääkimiste raames eelostulepingutesse minekut," lisas Laarmann.

The New York Times kirjutas eile, et AstraZeneca on ühe patsiendi haigetumise tõttu vaktsiini katsetused peatanud.

28. augustil jõustus esimene leping, mille sõlmisid ravimitootja AstraZeneca ja ELi liikmesriike esindanud Euroopa Komisjon koroonavaktsiini tarnimiseks kõigisse liikmesriikidesse.
Lepingu alusel saavad liikmesriigid osta 300 miljonit AstraZeneca vaktsiinidoosi koos võimalusega soetada veel 100 miljonit doosi, mida jaotatakse proportsionaalselt elanike arvuga.

Komisjon jätkab sarnaste lepingute arutamist teiste vaktsiinitootjatega ning on lõpetanud ettevalmistavad kõnelused ravimifirmadega Sanofi-GSK 31. juulil, Johnson & Johnsoniga 13. augustil, CureVac'ig