„Poliitilisest tahtest kallutatuna oleme täna võtmas vastu selliseid otsuseid, et ükski operaator ei saa piisavas koguses sagedusressurssi, et kvaliteetset 5G võrku Eestis avada," sõnas Telia Eesti tehnoloogiajuht Andre Visse.

Lätis tema sõnul täpselt nii juhtus - seal jagati välja operaatori kohta 50MHz sagedusressurssi ja ükski operaator ei näinud, et on majanduslikult mõistlik 5G võrku avada, sest selle kasutuskogemus kliendi jaoks oleks samaväärne 4G võrguga.

Seetõttu on talle arusaamatu, miks täna Eestis riik võtnud suuna, mille käigus plaanitakse 5G sagedusressurss turuosaliste vahel jagada nii, et selle tulemusena lõppkliendid 5G tehnoloogia tegelikku potentsiaali kasutada ei saa.

Telia on jätkuvalt seisukohal, et soovitatav on jagada operaatori kohta 80-100MHz 5G sagedusi. Asi selles, et enamusel operaatoritel nendes riikides, kus 5G keskmised kiirused ulatuvad üle 200 Mbit/s, on kasutada 3,5 GHz sagedusalas 80-100 MHz plokid. Seda on sisuliselt kaks korda enam kui hetkel töös oleva plaaniga on kavas pakkuda kohalikele operaatoritele Eesti 3,5 GHz sagedusoksjonil.

„See on nagu näide neljarealisest maanteest, mis võimaldaks sõita 120km/h, kuid selle asemel kehtestatakse kiirusepiirang 50km/h," kordas Visse oma varasemat seisukohta.

Opensignal avalikustas hiljuti analüüsi, kus on välja toodud kiirused, mida lõppkliendid saavad kasutada eri riikide 5G võrkudes. Kõige madalamaid 5G kiirusi saavad kasutada näiteks Hollandi ja USA elanikud, kõige kiiremaid ühendusi naudivad aga Saudi Araabia mobiilikliendid.

Kokku võrdleb Opensignal oma ülevaates 4G ja 5G võrkude pakutavaid allalaadimiskiirusi 12 erinevas riigis ning võrdluses on välja toodud andmed USA, Hollandi, Saksamaa, Suurbritannia, Hongkongi, Šveitsi, Kuveidi, Kanada, Taiwani, Austraalia, Lõuna-Korea ja Saudi Araabia kohta.

Kõigis nimetatud riikides on omavahel võrreldud allalaadimiskiirusi 4G ja 5G võrkudes, kust selgub, et 5G võrkude pakutavad kiirused 4G omadest 1,4 kuni 14,3 korda kiiremad.

Kõige väiksem 5G ja 4G kiiruste vahe on näiteks Hollandis, kus keskmine allalaadimiskiirus 4G võrkudes on 57,4 Mbit/s ning 5G võrkudes 79,2 Mbit/s. Kõige suurem ehk koguni 14,3-kordne vahe on ette näidata aga Saudi Araabial, kus 4G keskmised kiirused on kõigest 28,9 Mbit/s, kuid 5G puhul ulatuvad 414,2 Mbit/s-ni.

IT-minister Raul Siem taganes kevadel ametisse saades riigi senisest otsusest jagada 5G sagedused ära kolme ettevõtte vahel. Põhjuseks peetakse kodumaise maksuvõlgades ettevõtte Levikom survet.