MTÜ Eesti Andmesidevõrk ja Eesti Andmesidevõrgu ASi hallatav veebileht http://www.internetkoju.ee/ oli vähemalt viimase ööpäeva olnud suletud. Ettevõtte telefonidele keegi ei vastanud ning teadmatuses olid ka nõukogu liikmed.

„Kahjuks ei oska vastata," ütles Fortele Eesti Andmesidevõrgu AAi nõukogu liige, endine Valga vallavanem Margus Lepik.

Seetõttu polnud teada, kas tegemist oli ühekordse tehnilise rikkega või on midagi lahti projekti endaga.

Veebilehe töö taastus reedel kell 11.12, kuid Forte teemakohastele küsimustele ei olnud ettevõttest jätkuvalt vastuseid laekunud.

Projekt Internet Koju käivitati 2017. aasta kevadel Põlvamaal, Tartumaal, Valgamaal ja. Huvi projekti vastu oli väga suur - suve jooksul koguti ligi 20 000 sooviavaldust valguskaabli põhise interneti saamiseks. 2019 aasta alguses avati Internet Koju projekti raames lepingute sõlmimine ning maikuu lõpuks oli projektiga liitunud ligi 6000 liitujat.

Seejärel alustas ettevõte väidetavalt esimestele liitujatele ühenduste väljaehitamist. Suurem osa võrgust pidi plaani kohaselt valmima 2020-2021. aastal.

Projekti veab Eesti Andmesidevõrgu AS, mis kuulub pooles ulatuses piirkonna valdade omanduses olevale MTÜ Eesti Andmesidevõrk ning pooles ulatuses ettevõtjaid esindavale United Broadband Capital OÜ-e.

Eelmärgitud MTÜl on EL struktuurifondide abiga 2019. aasta lõpuks valmis ehitatud ca 700 km fiiberoptilist sidevõrku. Tegemist on baasvõrguga, mis ühendab asulaid ja sideettevõtete jaotussõlmi. Projekt Internet Koju pidi sellest viima klientideni nö viimase miili.

IT-minister Raul Siem on lähiajal välja kuulutamas toetusmeedet, mille abil saavad inimesed tasuda kuni 300-eurost internetivõrguga liitumise tasu.