„Tühist nohu peaksime me võtma palju tõsisemalt ning olema valmis selleks, et nohuga ei lähe kooli, ei lähe tööle, ei lähe kontserdile, ei lähe teatrisse. Jääd koju, helistad perearstile ja pead nõud, kas oleks mõistlik minna kohe testima või oodata kodus päev-kaks ja siis perearstiga uuesti nõu pidada," ütles Maris Jesse intervjuus esmaspäevasele Eesti Päevalehele.

Haigekassa juhatuse liige Pille Banhard pidas sellist lähenemist väga heaks.

„Kui inimesel on haigussümptomid, siis on perearsti otsusel haigusleht või haige inimese hooldusleht igati põhjendatud. Ühtlasi toetab haigekassa seda mõtet, et haiged inimesed ei käi tööl ega väljas, vaid on kodus haiguslehel," ütles Pille Banhard Fortele. „Kindlasti sai kevadise eriolukorra ajal ettevõtetes töö niimoodi ümber korraldatud, et paljudel on jätkuvalt võimalik teha ka vajadusel kaugtööd."

Eelarve osas tähendab haiguslehtede kasv Haigekassale loomulikult lisakulu ning vajadusel saab selle katta teatud määral oma eelmiste perioodide jaotamata tulemist. Samuti on haigekassal reservid, mida saab eriolukorras kasutusele võtta haigekassa nõukogu ja valitsuse loal. Kuna kevadel eriolukorras riigieelarvest eraldatud lisaraha täies mahu ära ei kasutatud, on viiruse suurema leviku korral valitsuse loal võimalik seda raha ka sügisel kasutada.

Tööandjad võiksid leida töötajatega uue kokkuleppe

Eesti Perearstide Seltsi esindaja Elle-Mall Sadrak jagas seisukohta, et haige inimese, ka haige lapse, koht on kodus ja haigena ei tohi minna lasteaeda ega kooli.

„Kevad näitas meile, et väga paljud tööandjad on leidnud võimalusi kodus töötamiseks ning see muster võiks jätkuda ka sügisel," ütles Sadrak. „Ka kergete haigussümptomitega peab jääma koju, kuid kokkuleppel tööandjaga võiks otsustada kaugtöö võimaluste osas.„

Sadrak märkis, et kuna töötasu makstakse haige lapse vanemale osaliselt ja täiskasvanute puhul esimest kolme päeva ei tasustata, siis oleksid mõistlikud kaugtöö kokkulepped tööandjaga kergete haigussümptomite puhul.

Ta märkis, et perearstide töökoormus võib kasvada, kuid kui patsiendid peavad kinni perearstikeskuse töötajate antud juhistest ja on vastutustundlikud teiste haigete suhtes, siis usub ta, et perearstid saavad sellega hakkama.