Tallinna linnavalitsuse teatel jõuab igal aastal tänavale ja sealt sadeveekanalisatsiooni ligi miljard suitsukoni. Põhjus, miks konid merre satuvad, on kas puuduv sademevee kaevuluukide kogumiskamber või konide kiire lagunemine väikesteks osadeks, mida esmane kogumiskamber kinni pidada ei suuda.

„Sadevesi ei läbi paraku veepuhastusjaama ega filtreid, vaid jõuab otse lähimasse veekogusse," tunnistas Tallinna linnavalitsus.

Vette sattudes kiireneb lagunemine veelgi ning peagi on koni lagunenud kuni 12 000 kiuks - mikroplastiks, mis võib toiduahela kaudu jõuda ka inimese toidulauale. Otsapidi Läänemerre jõudvad saastunud sigaretikonid on probleemiks nii oma plastikusisalduse kui mürgiste kemikaalide vette lekkimise tõttu.

Roheliseks pealinnaks kandideerivas Tallinnas toimub kaevuluukide märgistamine linnaosade kaupa.

Tallinna Sadamaga koostöös saavad märgistuse ka ligi 30 Vanasadama sadeveeluuki, samas hulgas toimub märkide maha joonistamine ka Tallinna lennujaamas. Kokku märgistatakse Tallinnas 310 sadevee kaevuluuki.

„Meri algab siit" kampaania idee autor Andre Pichen (MTÜ Pühapäevane prügikoristus piknikuga) sai idee inglasest sõbralt, kes ärkab igal hommikul kell 6 ning käib Kalarannas tallinlaste konisid korjamas.

„Kampaania on minu jaoks oluline seepärast, et adun - meil on inimestena vaja lõpuks mõista, et kogu elu planeedil on üks organism. Meie teadvustamata käitumismustrid jõuavad ühel või teisel moel ringiga tagasi," sõnas Pichen.

Kampaania jõuab 15 Eesti linna.