Eesti, nagu enamik Euroopa riike, alles kujundab oma poliitikat sidevõrkude turvalisuse teemal, kuid juba praegu on Siemi sõnul kõrge riskiga tehnoloogia osakaal euroliidu sidevõrkudes suur ja sellise sõltuvuse vähendamine ei ole kiire protsess.

Kuigi mõlema riigi esindajate hinnangul on 5G mobiilside väga oodatud ja vajalik, nõustuvad nad ka selles, et sidetehnoloogia on muutunud strateegilise tähtsusega valdkonnaks.

„Uued tehnoloogiad toovad kasu kogu majandusele ja seeläbi ühiskonnale tervikuna – arenguhüppe saavad teha paljud valdkonnad, nagu tehnoloogia, IT, side, meditsiin, transport jpt sektorid.

Eesti digiühiskond toetub juba täna suuresti meie IKT-taristule ja loomulikult peab see olema turvaline ja usaldusväärne,“ rääkis Siem.

„Teisalt tuleb arvestada ka ettevõtete majandusliku jätkusuutlikkusega. Kuigi me ei saa riigi julgeolekuküsimustes lähtuda ettevõtete ärihuvidest, peame siiski leidma tasakaalu ettevõtete majandusliku kahju minimeerimise ja turvaliste 5G võrkude vahel,“ selgitas minister.

Siemi sõnul näitas ka juba mullu oktoobris sõlmitud Eesti ja USA vaheline vastastikuse mõistmise memorandum 5G turvalisuse teemal, et kaks riiki on sidevõrkude turvalisuse küsimuses ühel meelel.

Sidevõrkude turvalisuse määruse muutmise eelnõu on majandusministeeriumis töös ning läheb lähiajal avalikule konsultatsioonile.

Ameerika Ühendriigid on Eesti jaoks oluline liitlane ja partner nii majanduse, kultuuri kui riigikaitse vallas – aga ka Eesti ettevõtete jaoks oluline kaubanduspartner. USA tõusis mullu Eesti jaoks tähtsuselt kaheksandaks kaubanduspartneriks (osakaal 4%). Riikide järjestuses ekspordi osas tõusis neljandale kohale (6,8%), impordi saatjariikide järjestuses oli 17. kohal (1,4%).

„Suure ekspordikasvu taga on asjaolu, et USA sidefirmad ehitavad hoogsalt 5G võrke, mille jaoks tehnika valmistatakse justnimelt Eestis,“ tõi minister välja.

Forte kommentaar: ehk siis Eesti valitsus annab märku, et ärgu Huawei lootkugi, et Eestis hakatakse 5G võrke looma Huawei või mõne teise Hiina firma sideseadmete abil. Olgu kohalikud sideoperaatorid teinud oma plaane ja investeeringuid pikalt ette või mitte.

Eestil pole 5G võrkude sugugi mõistlik USA valitsuse seisukohast erineda, mis kõlab nii: Hiina tehnoloogia võib olla ohtlik meie riiklikule julgeolekule.