See kiirendas oluliselt protsessi ning tagas digitaalse isikutunnistuse väljastamise ka olukorras, mil esindused olid suletud. Mai lõpuks jõudis tehisintellekt abistada juba 1767 klienti, kellest 816 läbisid liitumisvoo täielikult digiteel.

Mobiil-ID vormistamise protsess on seni olnud jäigalt vaid füüsilisel isikutuvastusel põhinev. Just see on olnud klientide jaoks suurim komistuskivi olukordades, kus kehtivat sertifikaati soovitakse lihtsalt jätkata – näiteks vananenud SIM-kaarti või operaatorit vahetades.

Koostöös avaliku sektori ja SK ID Solutionsiga sai võimalikuks taotlusprotsessi muutmine ka uute lepingute sõlmimisel. Nii hakkas aprilli keskpaigast tehisintellekt klientide käest vajalikke andmeid küsima ja neid vastavale vormile sisestama. Hiljem kontrollisid need üle esimesest voost täiesti sõltumatud töötajad ehk n-ö neljas silmapaar, kes kuidagigi kliendiga kokku ei puutunud.

Teenindusrobot Annika jaoks on mobiil-ID tegelikult juba pikemat aega teema, mida on lihtne ära tunda, kuna see on üsna unikaalne mõiste, sõltumata sellest, kas klient kirjutab selle täispikkuses välja või lühendab seda (MID, Mob ID, isegi mobiilidee...).

Kuni tänavuse aprillini kontrollis Annika kliendi kasutuses olevat SIM-kaarti, kasutaja vanust ja lepingu omaniku poolt talle antud volitusi, suunates teda seejärel lähimasse esindusse lepingut vormistama. SIM-kaardi ülevaatamisel tuvastas Annika, kas see on MID-toega ning ega sel juba varasemast sertifikaati küljes pole.

Annika tööhoos (ekraanitõmmis)

Pärast eriolukorra kehtestamist tekkis lepingute sõlmimisel mõnenädalane vaikus, seejärel kasvas aga hüppeliselt klientide soov mobiil-ID kodus olles kasutusele võtta.

Elisa töötajate seast oleksime kindlasti leidnud inimesi, kes ka eriolukorra ajal oleksid olnud nõus erandkorras kliendiga mõnes esinduses kohtuma. Suurim surve protsess täielikult digiteerida tuli klientidelt, nii sertifikaatide pikendamise kui ka täiesti uute liitumiste sõlmimise osas.

Kuna Annika on täielikult Eestis arendatud, Elisa ja MindTitani ühise koostööprojektina, oli uue liitumisvoo loomine vaid siseprioriteetide ümbermängimise küsimus. Lõplik protsess vajas eelkõige SK ja lisaks Saksamaa audiitorfirma kooskõlastust. Seega ideest teostuse ja selle kasutusele võtmiseni kulus veidi alla kuu.

Tänaseks on Elisa tehisintellekti Annika kaudu endale kiirelt ja mugavalt mobiil-ID saanud üle 800 inimese. Veel teist sama palju on saanud nõu ja vastuseid samal teemal tekkinud küsimustele.

Seoses eriolukorra lõppemisega tuli täiesti digitaalne protsess mai lõpuga kahjuks küll sulgeda, ent tehnilised komponendid on kõik alles ja kõige paremas mõttes n-ö riiulil ootamas.

Seesugune väljastusviis on oluline ka tulevikus, sest kuni viirus eksisteerib, on inimestel jätkuvalt oht jääda karantiini. Elisas oleme valmis protsessi taaskäivitama kohe, kui selleks uuesti loa saame.