Kabeli restaureerimise käigus tehtud vaatlustega sai kinnitust kunstiajaloolase Ants Heina väide, et olemasolev kabel on ehitatud 1830. aastatel pärast kiriku suurpõlengut. Vana kabel oli nii halvas seisukorras, et see tuli lammutada, kuid lammutamisel saadud ehitusmaterjal taaskasutati.

Hästi säilinud lõunaportaal ehitati uude kabelisse, kuid ülejäänud raidkive kasutati müüritäiteks. Leitud raidkivid kuuluvad teravkaarsele portaalile. Kuna ühel kivil on säilinud värve, siis on tõenäolisem, et see asus lõunakabeli sees, ilmastiku eest kaitstult. Enne kiriku põlengut, 1797. aastal tehtud põhiplaani järgi võib oletada, et see astmeline portaal, mille kivid nüüd leiti, võis asuda sissepääsul kabelist kirikusaali. Kirikuhoone suurpõlengus see portaal tõenäoliselt hävis.

Oleviste fassaadist leitud raidkivid

Leitud raidkivid on esialgu plaanis mõõta ja pildistada. Kuna tegemist on nii väärtusliku leiuga, kaalutakse ka võimalust nende seinast eemaldamiseks. Kivide eemaldamisel seinast saaks värve ja mustrit täpsemalt uurida ning raidkive kirikus eksponeerida.

Raidkivil säilinud värv ja mustrid

Tallinna muinsuskaitseosakonna juhataja Boris Duboviku sõnul teeb leiu eriliseks detailidel säilinud polükroomia. „Algselt olid Tallinna vanalinna portaalid, aknad ja muud raiddetailid mitmevärvilised, kuid ilmastikutingimuste tõttu on need aastasadade jooksul oma värvid kaotanud," rääkis Dubovik.

Lõunakabelist leitud raidkivid

„Raidkivist kaunistuste fragmente on vanalinna hoonete fassaadidest restaureerimise käigus leitud omajagu ja neid on ka eksponeeritud või nende põhjal raidaknaid taastatud. Värvilisi raidkive on aga leitud väga harva, viimati näiteks Lai tänav 13 hoone müüride avamisel, lisas ta.

Dubovik lisas, et ainus säilinud värviline portaal on Vana turg 6 asuval hoonel, kuid see pandi sinna alles 1980. aastatel, kui keldrist leitud tükid kokku sobitati.

Oleviste kiriku lõunakabeli restaureerimine loodetakse lõpetada käesoleva aasta septembris. Restaureerimistöid toetatakse Tallinna Kirikurenessansi programmist ligi 72 000 euroga. Oleviste kiriku restaureerimist alustati programmi raames juba 2001. aastal ja Tallinna linn on seda toetanud kokku kahe miljoni euroga.