„Milworks on lepinguosaline Eesti jalaväe lahingumasinate remondis ja hooldamises ning tegevusluba lihtsustab oluliselt soomukite hooldusprotsessi - tänu tegevusloale võib soomuk siseneda meie valdustesse ühes selle tornis asuva pearelvaga ning jääb ära keeruline lahtimonteerimine," selgitas Milworksi juhatuse esimees Ingvar Pärnamäe.

Tema sõnul on Milworks esimene militaarvarustuse hoolduse ja remondiga tegelev ettevõte Eestis, mis on saanud vastava tegevusloa.

„Seni on kaitsevägi pidanud toetuma selleks ennekõike oma võimekusele. Samas olukordades, kus keerulisemate probleemide lahendamine nõuab tööstuspartnerite panust, on omamaiste teenuseosutajate kaasamine nii ajaliselt kui ka rahaliselt mõistlikum kui välisekspertide Eestisse toomine või relvasüsteemide transportimine välismaale," arvas Pärnamäe.

Milworks on ka äsja Eestisse jõudnud automaatrelvade R20 Rahe tootjafirma LMT Defense ametlik esindaja Eestis. See tähendab, et peale konkreetse töökoja litsentseerimise saab Milworks alustada ka uute automaatrelvade garantiitööde ning hoolduse ja remondi teostamist.

Relvasüsteemide käitlemiseks vajaliku tegevusloa hankimisel lähtutakse relvaseaduses sätestatud rangetest standarditest, mis puudutavad nii ettevõtte tööprotseduure, dokumentatsiooni kui ka personali.

„Pidime loa hankimiseks tõestama, et meie ettevõttes on võimalik relvastust turvaliselt hoiustada ja käidelda. See tähendab, et korraldasime ümber mõningad töölõigud, tegime investeeringuid täiendavate turvameetmete tagamiseks ning tõendasime taustakontrolli käigus oma töötajate ja allhankijate usaldusväärsust. Kõikide nõuetekohaste andmete koondamine ja ettevõtte tööreeglite korrastamine võttis aega ligi poolteist aastat," ütles Pärnamäe.

Milworks keskendunud peamiselt militaarsõidukite nagu Patria XA-180 ja XA-188 soomukite, CV-9035 jalaväe lahingumasinate ning mitmete rivimasinate - erinevad 4×4, 6×6 ja 8×8 veokid, sillasüsteemid, kütusetankurid, 4×4 masinad, tuletõrjemasinad - hooldusele ja remondile.

Milworks OÜ omanikud on 60-protsendise osalusega Soome kaitsetööstusettevõte Patria ning 40 protsendiga Eesti bussifirma SEBE. Patria sisenes ettevõtte omanikeringi möödunud aasta augustis.