Aga kui vägev on end muusikaajalukku hõisanud eri tähtede laululine võimekus? Ainult üks kerge viis teada saada – veebilehe abil, mis neid reastab!

Leht reastab vokaliste nii üldise häälelise ulatuse kui ka kõrgeimate ja madalaimate nootide põhjal, mida nad suudavad esile tuua. Seda muidugi nende salvestatud palasid aluseks võttes.

Näiteks selgub, et nimekirjas toodud lauljatest suudavad kõrgeimaid noote esile tuua Mariah Carey (laulus "Emotions"), Christina Aguillera ("The Christmas Song" ja Prince ("God"). Madalamaid seevastu Axl Rose (palas "There Was a Time"), Barry White ("Low Rider") ja David Bowie ("I Took a Trip on a Gemini Spacecraft").

Iga nimekirja lisatud isiku puhul on toodud välja ka tema kõrgeimal ja madalaimal häälel esitatud laulud. Näiteks suhteliselt tagasihoidliku häälelise ulatusega Lady Gaga puhul on need vastavalt "Sexx Dreams" ja "Fancy Pants".

Et šefim oleks, näed laulja reale hiirekursorit viies või ekraanil toksates ka ta ulatust, kui see on kantud klaveriklahvidele.