Masintõlge kasutab närvivõrgu õppimisalgoritmi, mis tähendab, et süsteem areneb aja jooksul edasi. Väljaandja jälgib masintõlke tulemusel tõlgitud tekstide kvaliteeti ja vajadusel parandab neis vigu, millest masintõlge õpib ja seetõttu muutub tõlkekvaliteet tulevikus paremaks.

„Autentne, õiguslikku tähendust omav teadaande tekst on ainult eestikeelne," rõhutas justiitsministeerium.

Justiitsministeeriumi ning Registrite ja Infosüsteemide Keskuse arenduspartneriteks olid Tilde Eesti OÜ ja Inversion OÜ.

Ametlikud Teadaanded on võrguväljaanne, kus avaldatakse teated, kutsed ja kuulutused, mille avaldamise kohustus tuleneb õigusaktidest.