Konkreetsemalt käib jutt kaitsetööstusettevõttes Milrem toodetavatest Multiscope Rescue lintsõidukitest, mida kasutab päästetöödel juba Holland. Tegemist on kuni kahe kilomeetri kauguselt puldi abil kaugjuhitavate masinatega, mille teekondi saab ka ette programmeerida. Mehitamata masinad on varustatud elektrimootorite ja kaameratega ning kui ühendada nende külge voolikud, saab nende abil tuld kustutada nii veejoa kui vahuga.

„Päästeamet teeb Milremiga koostööd alates 2017. aastast. Tehnoloogia areneb kiiresti ja usun, et 5-6 aasta pärast on säärased robotid päästeteenistustes ka kasutuses. Me olemegi Milremile andnud oma ekspertnõu ja kogemusi, teisipidi õpime ka ise uut tehnikat ja süsteeme. Peame aru saama, millistel sündmustel saame roboteid kasutada," rääkis Fortele Päästeameti päästetööde osakonna valmisoleku talituse ekspert Ivar Frantsuzov.

Tema sõnul on seniste kogemuste põhjal robotite suurim kasu eelkõige keerulistes keskkondades: kitsad tänavad, parkimismajad, suured avatud kaubanduspinnad, tööstushooned. Sellistes kohtades võib olla tulekahju korral väga keeruline tulekoldele ligi pääseda, samuti võib see päästjatele olla eluohtlik - näiteks, kui hoone on varisemisohtlik või põlevad gaasimahutid, mis võivad plahvatada või kui põlevad päikesepaneelid, mida on elektrilöögi ohu tõttu samuti praktiliselt võimatu inimesel kustutada.

„Vähem tähtis ei ole ka päästjate energia kokkuhoid, sest kui mõned tööd saab ära anda masinale, siis jagub meestel-naistel päästetööde tegemise jaksu kauemaks," märkis Frantsuzov.

Päästeamet on seni Milremi masinat kasutanud varustuse vedamiseks, kustutustöödel, voolikuliinide vedamiseks. Samuti on seda katsetanud Päästeameti demineerijad, kes kasutasid seda lõhkekehade metsast välja transportimisel. „Eeliseks on see, et ühekorraga saab peale võtta suurema koguse, samas saab transportimisel masinajuht jääda ohutumasse kaugusesse," ütles ekspert.

Robotit kasutati ka 2018. aasta suvel Kaitseväe keskpolügooni tulekahjul, kus põlenguala asus laskealal, kus lebas maas lõhkemata moona, mistõttu ei saanud päästjad sinna jalgsi peale minna.

„Metsakustutustöödel näeme masinal samas vähem rakendusvõimalusi, sest metsas on tähtis, et juht ja sõiduk liiguksid koos, sest maastik võib olla keeruline ja oluline on, et inimene ise ikkagi näeks ja juhiks, kuhu see sõiduk liigub. Samuti võivad põlenguala vahemaad olla väga suured," ütles Frantsuzov.

Hetkel Päästeametil endal seda robotit ei ole, küll aga on Milremiga kokkulepe, et juhul kui nähakse selleks mõnel sündmusel vajadust, siis nad tulevad välja.

Milremi juht Kuldar Väärsi ütles, et ettevõte on Päästeametiga teinud head koostööd tuletõrjeroboti väljaarendamisel vastavalt päästjate tegelikele vajadustele.

„Tänu oma modulaarsele arhitektuurile saab Multiscope Rescue masinat kasutada kustutamisel, voolikuliinide rajamisel, logistikas aga ka drooni alusena, mis tagab toite ja side. See kõik on teostatav pealisehituse moodulite vahetamisega ühel ja sama sõidukil, mis annab võimaluse ühe masina kasutamiseks väga erinevates situatsioonides," ütles Väärsi.

Ta rääkis, et Hollandi ettevõttega Innovfoam on valmis saadud ka väga võimekas kustutussüsteem, mis toimib nii vee kui vahuga ning pakub tuletõrjujatele võimalust keerulisi objekte, nagu parkimismajad, kütusemahutid, tööstushooned, efektiivsemalt ja turvalisemalt kustutada. „Tänu oma võimekusele on see juba hulgaliselt huvi kogunud nii Hollandi, USA kui Austraalia päästjate poolel," märkis Väärsi.

Multiscope Rescue mehitamata sõiduki kandevõime on kuni 1200 kg ning sellele saab integreerida pumbasüsteemiga vee- ja vahupaake.