Kosmose sügavusest on avastatud midagi ebatavalist: neli tuhmi objekti, mis raadiolainepikkustel paistavad ringikujulised ja servadest eredamad.

Astronoomid pole kunagi varem midagi sellist näinud, kuna objektid ei paista kuuluvat ühessegi seni teadaolevate astronoomiliste objektide klassi.

Välimuselt kaugeid ringikujulisi saari meenutavatele objektidele on nende kuju ja üldise iseäralikkuse tõttu omistatud nimetus „kummalised raadiorõngad” (ingl odd radio circle; ORC). Astronoomid ei tea veel täpselt sedagi, kui kaugel need meist paiknevad.

Objektid avastati Linnutee galaktikatasandist eemal; nende läbimõõt on umbes üks kaareminut (võrdluseks: Kuu läbimõõt on 31 kaareminutit).

Avastust kirjeldavas uurimuses pakuvad astronoomid objektidele välja jada võimalikke selgitusi, kuid ükski neist ei klapi täielikult kõigi nelja uue ORCiga.

Välistanud tuntud nähtused nagu supernoovad, aktiivsete tähetekke-protsessidega galaktikad, planetaarudu ja gravitatsiooniläätse-efekt — s.t massiivsete taevakehade läheduses aegruumi kooldumisest johtuv suurendav mõju —, oletavad asjatundjad, et tegemist võib olla jäänustega mingisuguse galaktikavälise sündmuse tekitatud lööklainetest või märkidega raadiogalaktikate tegevusest.

Võimalik, et need objektid annavad märku mõnest sedasorti nähtusest, mida inimkond polegi varem täheldanud; samas võib olla tegu märgiga juba tuntud objektide klassi mõnest sellisest omadusest, mida seni pole õnnestunud uurida.

Kõik neli ORCi on raadiolainepikkustel eredad, ent nähtamatud nähtava valguse, infrapuna- ja röntgenkiirguse lainepikkustel. Kahe objekti keskmes paiknevad aga nähtava valguse lainepikkusel tuvastatavad galaktikad, mis annab mõista, et objektid võisid tekkida nendes galaktikates. Kaks ORCidest paistavad paiknevat teineteisele väga lähedal, mis tähendab, et nende tekkimisel võib olla ühine põhjus.

Astronoomid märkasid kolme neist objektidest öötaeva raadiolaine-sagedustel kaardistamise käigus, mis oli osa uut universumi arenguloo kaardistamise projekti EMU (ingl Evolutionary Map of the Universe) ettevalmistavast pilootuuringust.

Pilootuuringu raames tehti Austraalias asuva raadio-observatooriumiga ASKAP (ingl Australian Square Kilometer Array Pathfinder) vaatluseid 2019. aasta juulist novembrini. Neljas ORC avastati Indias tegutseva meeterlaineala-observatooriumiga GMRT (ingl Giant Metrewave Radio Telescope observatory), mis aitas uurijail veenduda, et objektid on tõepoolest olemas, mitte ei kujuta endast mingisugust ASKAP-i anomaaliat või andmete analüüsimisel tehtud viga.

Mastaapsem vaatlusuuring EMU alles algab ja astronoomid loodavad selle abil leida veel mitmeid ebatavalisi objekte. Tänu tuhmide raadio-taevakehade nägemise suutlikkusele ja suurele vaatlusalale on EMU-uuringul kindlasti lootust selliseid objekte avastada.

EMU juures töötavad teadlased on prognoosinud, et projekti käigus suudetakse tuvastada u 70 miljonit uut raadio-objekti, mis seni kaardistatud 2,5 miljoniga võrreldes on suur hüpe edasi.

Avastust kirjeldav uurimustöö on saadaval esitamiseelseid uuringuid tutvustavas veebi-andmekogus arXiv; see on esitatud avaldamiseks teadusajakirjas Nature Astronomy ja võetud retsenseerimisjärjekorda.