Arendatavad e-teenused valis välja ekspertkomisjon ministeeriumite ettepanekute põhjal. Ettepanekud on koosatud teekaardina ja näitavad, millistele projektidele on võimalik taotleda rahastust järgneva 12 kuu jooksul. Sealhulgas on 10,4 miljoni euro mahus projekte koheselt käivitatavad.

Täisnimekiri rahatuse saanud projektidest asub siin.

„Uued projektid võimaldavad mitmeid avalikke e-teenuseid teha kasutajale mugavamaks, ajakohastada tehnoloogiliselt ja viia kokkuvõttes kogu digiriiki eri valdkondades ja teenustes uuele tasemele," ütles Siem. Ta tõi näiteks koroonakriisi õppetundide najal nakkushaiguste infosüsteemi ning tervise infosüsteemi ja andmete halduse arendused, rahvastikuregistri ja pensioniteenuste alusplatvormi uuenduskuuride esmaetapid, relvaregistri arendamise ja Riigi Teataja uuendamise ning riigiportaali edasiarendused.

Siem lisas, et investeeringud e-riiki on laiemalt vajalikud ka meie IT erasektorile. „Koroonakriis mõjutab Eesti majandust veel mõnda aega. Riiklike investeeringute suurendamine e-teenustesse annab võimaluse ka meie IT-ettevõtetele kasvatada oma töömahtu ja anda inimestele tööd," lausus ta.

Avalike e-teenuste ja selleks vajalike infosüsteemide arendusi on majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi rahastanud aastatel 2014-2020 Euroopa Liidu tõukefondidest kokku 124 miljonit eurot.